23 Ιαν 2016

Οι νέες αντικειμενικές για οικόπεδα, καταστήματα

Μειωμένες 13%-38% λόγω των νέων «κουρεμένων» συντελεστών εμπορικότητας
Μειώσεις από 13% έως και 38% στις τελικές φορολογητέες αντικειμενικές αξίες........
όλων των καταστημάτων και των οικοπέδων, ακόμη κι αυτών που βρίσκονται σε περιοχές όπου οι αντικειμενικές τιμές ζώνης δεν έχουν αλλάξει, προκαλεί η εφαρμογή της πρόσφατα εκδοθείσας απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για τις αντικειμενικές αξίες.
Ο λόγος είναι ότι κατά τον υπολογισμό των τελικών φορολογητέων αξιών λαμβάνονται υπόψη και οι νέοι μειωμένοι συντελεστές εμπορικότητας οι οποίοι ισχύουν για όλα τα ακίνητα αυτών των κατηγοριών.

Ποιοι κερδίζουν
Η εξέλιξη αυτή είναι ευνοϊκή για τους ιδιοκτήτες κτισμάτων επαγγελματικής στέγης και οικοπέδων καθώς γι’ αυτούς οι μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι τελικά πολύ μεγαλύτερες και προκαλούν αντιστοίχως μεγαλύτερες μειώσεις σε μια σειρά φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που εξαρτώνται από τις αντικειμενικές αξίες. 

Ειδικά δε για τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα κτίσματα για να στεγάσουν τις επιχειρήσεις τους η εξέλιξη αυτή σημαίνει μεγαλύτερες μειώσεις της τάξεως του 13% έως 38% στους φόρους επί των τεκμαρτών εισοδημάτων ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης. Μάλιστα οι μειώσεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η τελική φορολογητέα αντικειμενική αξία ενός ακινήτου προκύπτει με διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς της αντικειμενικής τιμής ζώνης με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας και εν συνεχεία με μια σειρά συντελεστών αυξομείωσης που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Στις περιπτώσεις των κτισμάτων επαγγελματικής στέγης (καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.) και των οικοπέδων, στον υπολογισμό της τελικής φορολογητέας αντικειμενικής αξίας συμμετέχουν και οι συντελεστές εμπορικότητας, οι οποίοι με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έχουν επίσης μειωθεί.
Γιώργος Παλαιτσάκης
gpalaitsakis@e-typos.com
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον «Ελεύθερο Τύπο» του Σαββάτου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...