7 Ιαν 2016

24 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για τη μισθοδοσία υπαλλήλων – Αναλυτικά η κατανομή (Πίνακας & Εγκύκλιος)

Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών....μισθοδοσίας μηνός Φεβρουαρίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Κατανέμουμε στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 24.000.000,00 € αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Φεβρουαρίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών».

Αναλυτικά ο πίνακας των κατανομών έχει ως εξής:
Δείτε αναλυτικά την απόφαση του υπουργείου:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...