20 Φεβ 2016

Πώς θα γλιτώσετε τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ,.......
πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, φωτοαντίγραφα διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Με την υποβολή ενός φωτοαντίγραφου διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης στην εφορία τους, μπορούν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν ανείσπρακτα ενοίκια στη διάρκεια του 2015 να γλιτώσουν τον φόρο που τους αναλογεί, συμπληρώνοντας στη συνέχεια και τον αντίστοιχο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αποφυγής του φόρου περιγράφονται σε εγκύκλιο του ΓΓΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Με βάση πρόσφατη διάταξη νόμου, ορίζεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια του 2015, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής, ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, ή δικαστική απόφαση αποβολής, ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής, ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.
Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Έλενα Λάσκαρη
e.laskari@euro2day.gr
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...