10 Φεβ 2016

Τα 20 SOS για τις «διπλές» Πανελλαδικές

Είκοσι κρίσιμα σημεία θα πρέπει να προσέξουν όλοι οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών είτε διαγωνιστούν με το παλιό είτε με το νέο σύστημα εξετάσεων......
Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν από αύριο και η προθεσμία υποβολής τους λήγει την 29η Φεβρουαρίου. Αναλυτικές εγκυκλίους εξέδωσε το υπ. Παιδείας.

Οι μαθητές θα πρέπει από αύριο και μέχρι τις 29 του μήνα να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές 

Μια πολύπλοκη «εξεταστική» χρονιά περιμένει φέτος τόσο τους υποψηφίους όσο και το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα πρέπει να φέρει σε πέρας με επιτυχία τις «διπλές Πανελλαδικές», οι οποίες θα διεξαχθούν τον Μάιο. Ο μαραθώνιος των διαγωνισμών αρχίζει ήδη για τους μαθητές, καθώς από αύριο έως και τις 29 του μήνα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές.

Η διαδικασία αυτή και η προθεσμία αφορά τους πάντες και είναι δεσμευτική. Παλιούς και φετινούς αποφοίτους, καθώς και όσους δεν θέλουν να εισαχθούν στα ΑΕΙ, αλλά να πάρουν μόνο το απολυτήριο του λυκείου.

1.Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση – Δήλωση στις ημερομηνίες από 11 έως 29 Φεβρουαρίου. Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.
2.Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr . Ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιο ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπό του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποία αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.
3.Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
  • Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
  • Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο
  • Το πέμπτο (5ο ) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.
  • Τα ειδικά μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί .
4.Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. 

Τα μαθήματα επιλογής
5.Η επιλογή του 4ου και του 5ου μαθήματος γενικής παιδείας ή προσανατολισμού είναι καθοριστική για το ή τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι’ αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.
6.Αν ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα το κάθε πεδίου.
7.Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ με το νέο σύστημα. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.
8.Αν ο υποψήφιος, παρότι υπέβαλε τον Φεβρουάριο Αίτηση – Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο αυτό ο υποψήφιος θα μπορεί οποιοσδήποτε επόμενο έτος να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
9.Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Αντίθετα, η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.
10.Όσον αφορά τις Στρατιωτικές σχολές, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 δεν θα δεχθούν εισακτέους ή Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2016
11.Τόσο η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημία (και για Πυροσβέστες και για ιδιώτες) όσο και η Σχολή Πυροσβεστών θα δεχτούν υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2016 με το ΝΕΟ σύστημα. 

Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωση είναι καθοριστική και δεσμευτική. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αφορά μόνο τους μαθητές της Γ΄τάξης ημερήσιου της Δ’ τάξης εσπερινού ΓΕΛ, που είναι τελειόφοιτοι- απορριφθέντες παλαιότερων ετών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το παλιό σύστημα και οι οποίοι στις αιτήσεις πρέπει να δηλώσουν:
12.Το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν Πανελλαδικά.
13.Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
14.Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν.
15.Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχόλες/Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΓΕΛ).
16.Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
17.Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ.
18.Όσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα Γενικής Παιδείας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι:
  • Όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β’) που θα εξεταστούν πανελλαδικά είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν με την αίτηση – δήλωση.
  • Αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν.
  • Η επιλογή του (δευτέρου) μαθήματος Γενικής Παιδείας είναι καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσουν να επιλέξει ο υποψήφιο στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι’ αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή
19.Όσον αφορά το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι:
  • Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β’) που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν με την αίτηση – δήλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Αντίθετα οι απόφοιτοι μπορούν να δηλώσουν πανελλαδική εξέταση στο μάθημα, ανεξάρτητα αν το είχαν επιλέξει ή όχι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο .
  • Εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν πήραν γραπτό βαθμό (0).
  • Υποψήφιος που επιθυμεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο το 5ο επιστημονικό πεδίου πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στ δύο (2) μαθήματά : «Αρχές Οικονομικής θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής». Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές, οι οποίες είναι ενταγμένες μόνο στο 5ο επιστημονικό πεδίου, πρέπει προσεκτικά να επιλέξουν τα δύο ως άνω μαθήματα.
20.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά να έινοα υποχρεωτικά στο μάθημα «Μαθηματικά και Στοιχειά στατιστικής».
Πηγή: ethnos.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...