13 Ιαν 2016

Ξεκινάει η Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας που διέπει το Δημόσιο

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής......
συγκάλεσε σήμερα ευρύτατη σύσκεψη για το μεγάλο θέμα της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας που διέπει το Δημόσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναμόρφωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν ιδιαίτερα επιφανή μέλη του νομικού κόσμου της χώρας, κορυφαίοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΣΔΑ, νομικοί σύμβουλοι του Υπουργού, καθώς και άνθρωποι από τον χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν: Οι κοσμήτορες των Νομικών Σχολών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Θράκης κύριοι Διονυσία Καλλινίκου, Γεώργιος Δέλλιος και Μαρία Γιούνη αντιστοίχως, ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου κ. Σπύρος Φλογαϊτης, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου κ. Ξενοφών Κοντιάδης, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου κυρία Μαρία Μουσμούτη, η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣΔΑ κυρία Γεωργία Βαλατσού.
Ο Υπουργός στην εισήγησή του επισήμανε την σπουδαιότητα του μεγάλου αυτού εγχειρήματος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΑ, επενδύει ιδιαίτερα σ’ αυτό και εντόπισε δύο κρίσιμα σημεία που ορίζουν αυτή την πρωτοβουλία:

Α) Την πρόοδο και ολοκλήρωση της Διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου

Β) Την αντιμετώπιση της πολυνομίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, τόνισε, ότι μέσα στο 2016 θα υπάρχουν απτά αποτελέσματα αυτής της γιγάντιας όπως την χαρακτήρισε προσπάθειας και κάλεσε τον κάθε έναν από τους παρισταμένους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Στόχος του έργου αυτού είναι η ολοκλήρωση ενός ηλεκτρονικού κόμβου. Μιας πύλης δεδομένων όπου θα μπορεί ο καθένας να βρει τα πάντα. Είναι κάτι που θα διευκολύνει καταλυτικά τόσο τα μέλη του νομικού κόσμου, όσο και τους πολίτες κατά την επαφή τους με το Δημόσιο, με σκοπό,

α) την διαφάνεια στη νομοθέτηση και εφαρμογή,

β) την ασφάλεια Δικαίου, γ) την ασφάλεια νομολογιακής προσέγγισης. Τα κύρια σημεία στα οποία στοχεύει αυτή η μεταρρύθμιση και όπως συνδιαμορφώθηκαν από την σημερινή μεγάλη σύσκεψη, είναι τα ακόλουθα: -Συστηματική επεξεργασία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου -Εκκαθάριση και απλούστευσή αυτού -Ταξινόμηση και οργάνωση ανά θεματική ενότητα -Επικαιροποίηση –Διεύρυνση-Εκσυγχρονισμός του περιεχομένου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με σκοπό να απαντά αυτό στις σύγχρονες ανάγκες του Πολίτη και της Δημόσιας Διοίκησης -Ενσωμάτωση των πορισμάτων της πλούσιας νομολογίας Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων -Διασφάλιση της συνέχισης αυτής της μεταρρύθμισης.

Ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής, ανέθεσε σε κορυφαίο υπηρεσιακό παράγοντα την σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και προόδου των διαδικασιών και ενεργειών ώστε άμεσα θα επανασυγκληθεί συνάντηση κατά την οποία θα συζητηθεί, όπως είπε, το πλαίσιο που θα έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή αυτή. Πλαίσιο προδιαγραφών και προτάσεων, αλλά και προβλέψεων και για εθνική χρηματοδότηση. Οι παρεuρισκόμενοι δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για την πρόσκληση και συνάντηση σχετικά με το βαρυσήμαντο αυτό ζήτημα, κάτι που όπως τόνισαν, συνέβαινε για πρώτη φορά.
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...