22 Ιαν 2016

Δείτε ποιες είναι οι 15 δημοφιλέστερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι η υπηρεσία που ζητούν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης........
ermis (http://www.ermis.gov.gr/), οι πολίτες σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ακολουθούν το πιστοποιητικό και η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Αναλυτικά οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ μέσω του κόμβoυ ermis, είναι κατά σειρά οι εξής:
 • Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
 • Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
 • Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
 • Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
 • Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
 • Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermisΓια να εκδώσετε τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά μέσα σε μερικές ημέρες υποβάλετε στην πύλη ermis τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, σας ζητείται η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή σας. Εάν επιθυμείτε το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική σας θυρίδα θα πρέπει να επιλέξετε ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψετε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής σας θυρίδας. Την πορεία της αίτησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών σας. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή σας στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».
Πηγή: enikonomia.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...