4 Απρ 2016

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων συνέστησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος

Έργο της Επιτροπής η υποστήριξη της Περιφέρειας κατά την συμμετοχή της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών ............
Στην σύσταση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με απόφαση που υπέγραψε πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σύσταση της Επιτροπής, Πρόεδρος της οποίας είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, απαντά στην ανάγκη συντονισμού των ενεργειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε θέματα διαμόρφωσης θέσεων και προτάσεων, κατά τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων θα είναι αρμόδια:
 1. Για τη διαμόρφωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση, διατύπωση και υποβολή των θέσεων και των προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης ευρωπαϊκών πολιτικών, είτε στα πλαίσια των θεσμικών και συμβουλευτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα πλαίσια άλλων διεθνών οργανισμών με ευρωπαϊκή αναφορά όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), κλπ.
 2. Για την παρακολούθηση εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών και γενικότερων εξελίξεων ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 3. Για την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε αυτό να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ως μέλη του συντονιστικού οργάνου ορίζονται οι:
 • Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος
 • Σκιαδάς Δημήτρης , ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Πάπιτση Χριστιάννα, ως μέλος
 • Λαζάνη Χάιντι, ως μέλος
 • Φτακλάκη Ελευθερία, ως Γραμματέας
 • Καραμολέγκου Ιουλία, ως μέλος
 • Τσιρπανλή Γεωργία, ως μέλος
 • Σορωνιάτης Λοίζος, ως μέλος
 • Μπιζάς Κωνσταντίνος, ως μέλος

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...