21 Απρ 2016

832.000 ευρώ από την Περιφέρεια,για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μυκόνου

Κρίσιμης σημασίας η περιβαλλοντική ενίσχυση της Μυκόνου, ως δημοφιλούς τουριστικού προορισμού.........
Το ποσό των 831.962,87 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Μυκόνου.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που στόχο έχει την αντιμετώπιση ενός από τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μύκονος, καθώς και την περιβαλλοντική προστασία του νησιού, που, ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, επιβαρύνεται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους 831.962,87 ευρώ.

Ο χώρος βρίσκεται στη θέση «Φτελιά – Σκυλάμπελα – Μεσαριά» και εξυπηρετούσε ολόκληρο το νησί επί 24 και πλέον χρόνια, από το 1984 μέχρι και τα μέσα του 2009.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ είναι:

Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, έργα τελικής κάλυψης, διαχείρισης ομβρίων, στραγγισμάτων και βιοαερίου, έργα φροντίδας του αποκατεστημένου χώρου, περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΑΔΑ, έργα πρασίνου και άρδευσης, καθώς άλλα έργα όπως περίφραξη, πύλη εισόδου, δεξαμενή νερού κλπ.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες της εργολαβίας εντός δώδεκα μηνών.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι).
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...