24 Απρ 2016

Οι αλλαγές στο καταστατικό της Ν.Δ.

Με την ψήφιση του νέου καταστατικού του κόμματος ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Ν.Δ.,...
με την ψήφιση του νέου καταστατικού του κόμματος.

Το τελικό κείμενο του νέου καταστατικού της Ν.Δ. εγκρίθηκε μετά από ορισμένες τροποποιήσεις επί του προσχεδίου, οι οποίες αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Αλλαγές έγιναν στο άρθρο 9 που αφορά στη σύγκληση του συνεδρίου
Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στην οργανωτική επιτροπή να καλεί το 1/10 των αιρετών μελών, από παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στη συγκρότηση του συνεδρίου περιλαμβάνονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι στις περιφέρειες εκείνες που δεν έχει εκλεγεί βουλευτής της Ν.Δ., σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των βουλευτών.
Αλλαγή έγινε και στο άρθρο 15
Σε περίπτωση που ο πρόεδρος δηλώσει κώλυμα και δεν υπάρχουν αντιπρόεδροι, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο γραμματέας της Π.Ε. εφόσον είναι βουλευτής. Σε διαφορετική περίπτωση καθήκοντα αναλαμβάνει ο γραμματέας της Κ.Ο. και αν και εκείνος κωλύεται, τότε αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος της Κ.Ο.

Επίσης ο προσωρινός πρόεδρος δεν μπορεί να διαγράψει κανέναν.
Συγκρότηση της Π.Ε.
Για τη συγκρότηση της Π.Ε. αποφασίστηκε ο συνολικός αριθμός των μελών να είναι 300, 150 αιρετά και 150 μη αιρετά μέλη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...