19 Απρ 2016

Ευχαριστίες Λιμεναρχείου Μυκόνου στους συμμετέχοντες στην επιτυχημένη άσκηση ετοιμότητας

Επιτυχημένη η Διοργάνωση Άσκησης Καταπολέμησης θαλάσσιας Ρύπανσης στο παλιό Λιμένα Μυκόνου
Με επιτυχία αντιμετώπισαν οι αρχές του Λιμεναρχείου Μυκόνου, την άσκηση καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας του παλιού λιμένα,.....
πού διεξήχθη για τον έλεγχο το βαθμού ετοιμότητας στη χρήση υλικών απορρύπανσης αλλά και για την διαπίστωση του βαθμού συνεργασίας και ανταπόκρισης των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου ευχαριστεί ιδιαίτερα τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς τόσο για τη συμμετοχή τους όσο και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης, καθώς και τα Μ.Μ.Ε. για την στήριξη και κάλυψη της Άσκησης

Συγκεκριμένα,
«Συνεχεία ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι η άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης που έλαβε χώρα την 15-04-2016 στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ως εκ τούτου, με το παρόν έγγραφο η Υπηρεσία μας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς:

i. τον κ. ΣΕΡΕΜΕΤΗ Βασίλειο, κυβερνήτη του Α/Κ «ΠΑΝΑΓΙΑ», για την ενεργό συμμετοχή του στις εργασίες απορρύπανσης.

ii. το Δήμο Μυκόνου που συνέδραμε ενεργά διαθέτοντας προσωπικό.

iii. τη Δ.Ε.Η Μυκόνου για τη διάθεση προσωπικού και εξοπλισμού.

iv. το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου και την εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για την άμεση κινητοποίηση του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο αλιευτικό καταφύγιο Μυκόνου και

v. την εφημερίδα «ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΙΟΥΣ» και τις ηλεκτρονικές σελίδες ενημέρωσης «MYKONOSTICKER», «MYKONOSDAILY» και «MYKONOSPRESS», οι οποίοι συνέβαλαν στην ευρεία δημοσιοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας. «»

2. Η συμβολή σας δείχνει την ευαισθησία σας σε θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον, όπως και στο παρελθόν, θα συνεχιστεί η άριστη συνεργασία μας σε θέματα που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.»
Ο Λιμενάρχης
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΝΗΣ Αγησίλαος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...