19 Απρ 2016

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου.....
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 19 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 19:00΄ (μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  1. Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου.
  2. Περί επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) και διάθεση πίστωσης ποσού 120.000€ για το έτος 2016.
  3. Περί έγκρισης δαπάνης ποσού 23.452,81€ για την πρώτη δόση χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ
  4. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 4.662,00€ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. ΓΑΛΟΥΝΗ Φρασκούλα σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 110/2015 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου.
  5. Περί αποδοχής έναρξης διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για την κύρωση κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Ορνού του Δήμου Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ Ανδρέα.
  6. Περί καθορισμού χώρου στάθμευσης ταξί (πιάτσα) στην πλατεία Βόρεια του κτιρίου του Ο.Τ.Ε. κατόπιν της υπ’ αριθ. 6Α/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  7. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 17.623,52€ και 17.623,52€ στη Β΄Θμια Σχολική Επιτροπή εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 210/2015 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου.
  8. Περί εξέτασης αίτησης πολίτη για παράταση εκταφής συγγενούς του στο κοιμητήριο της Άνω Μεράς Μυκόνου.
  9. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κ.λ.π.
Μύκονος, 15-04-2016
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...