26 Απρ 2016

Η Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχο Μυκόνου

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσῳ της νυκτός..» Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα
Σε κλίμα κατάνυξης και περισυλλογής τελέστηκε η Ακολουθία του Νυμφίου.........
στον Ιερό Ναό του Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχο της Νήσου Μυκόνου, από τον πρωτοπρεσβύτερο π.Πέτρο Μαραγκό και τον Διάκονο Γεώργιο παρουσία πιστών .
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Μηνολόγιο η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, του επονομαζόμενου «Παγκάλου» του υιού του Ιακώβ, πού αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη και στην άκαρπη συκιά, πού την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε μ’ ένα του λόγο:
«Μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα η συκή»
Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι το «Ιδοὺ ο Νυμφίος έρχεται» και το «Τον Νυμφώνὰ σου βλέπω»
«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσῳ της νυκτός·
και μακάριος ο δουλος, ον ευρήσει γρηγορούντα·
ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν ψυχή μου, μή τω υπνω κατενεχθής,
ίνα μη τω θανάτω παραδοθής,
και της βασιλείας έξω κλεισθής·
αλλά ανάνηψον κράζουσα·
Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός·
διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς».
Στηριγμένο το μεσονυκτικό τροπάριο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται.....» στην παραβολή του Κυρίου των δέκα παρθένων, δίνει το στίγμα της απαρχής της Μεγάλης ῾Εβδομάδας: ο Κύριος, ο νυμφίος κάθε ανθρώπινης ψυχής, ερχεται εν τω μέσῳ της νυκτός.

Εξαποστειλάριον Αυτόμελον
«Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ, λάμπρυνόν μου την στολὴν της ψυχής, Φωτοδότα, και σώσόν με».

Αυτὴ η όμορφη φράση, ποὺ ακούγεται στο εξαποστειλάριο του Όρθρου των πρώτων ημερών της Μ. Εβδομάδος, αποτυπώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μας περιγράφει τη σχέση του Θεου με τον άνθρωπο.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...