21 Απρ 2016

Ο Περιφερειάρχης δίνει λύση στο πρόβλημα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Εντός του κανονικού ωραρίου, για μια ημέρα κάθε εβδομάδα, θα διενεργούνται οι εξετάσεις , μέχρις ότου διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα .........
Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με απόφαση που υπέγραψε, δίνει προσωρινή και μέχρι της οριστικής διευθέτησής του, λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την διακοπή της διενέργειας των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης στους υπαλλήλους εξεταστές, την οποία ελάμβαναν για την διενέργεια των εξετάσεων μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών.

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη, προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, οι πρακτικές εξετάσεις (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών) θα διενεργούνται εντός του κανονικού ωραρίου για μία ημέρα κάθε εβδομάδα. Η ημέρα και οι ώρες εξέτασης θα ορισθούν από τις Διευθύνσεις Μεταφορών - Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών τους. Η απόφαση ισχύει από σήμερα, 21-04-2016, και κάθε άλλη απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που ρυθμίζει διαφορετικά τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών παύει να ισχύει.

Το πρόβλημα ανέκυψε από τις 7 Μαρτίου, οπότε οι υπάλληλοι του τομέα Μεταφορών απέχουν από τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης, μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασία τους, διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση του σχετικού επιδόματος που λάμβαναν.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, η οποία ελήφθη μετά από διαμαρτυρίες εκατοντάδων υποψήφιων οδηγών, που βρίσκονται σε αναμονή σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας, αναφέρεται πως η διαμορφωθείσα κατάσταση, πέραν των σαράντα ημερών, έχει ως αποτελέσματα την αδυναμία εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων να λάβουν άδεια οδήγησης ή να επεκτείνουν σε ανώτερη κατηγορία την ήδη υφιστάμενη κ.λπ.

Η κατάσταση αυτή πλήττει το δημόσιο συμφέρον, την οικονομική ζωή των πολιτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κυρίως τους ανέργους που επιδιώκουν την απόκτηση άδειας οδήγησης ως προσόν για την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας, καθώς και επαγγελματικούς τομείς, όπως τις διεθνείς μεταφορές, τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, τους εκπαιδευτές οδηγών κ.λπ.

Επιπλέον, είναι επιτακτική η ανάγκη διευθέτησης συσσωρευμένων αιτημάτων για πρακτικές εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης και την επέκταση τους ή τη χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας, που εκκρεμούν για τους παραπάνω λόγους το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...