5 Απρ 2016

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου......
. (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 05 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 18:00΄ (μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  1. Περί έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού νήσου Μυκόνου».
  2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 01/2016 απόφασης της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου που αφορά τον οικονομικό απολογισμό αυτής ετών 2012 και 2013 και κατόπιν απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μυκόνου.
  3. Περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου (εκπροσώπου των εργαζομένων) ΣΥΡΙΑΝΟΥ Γεωργίου λόγω αποχώρησης του από την υπηρεσία.
  4. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κ.λ.π. 
Μύκονος, 01-04-2016
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...