12 Απρ 2016

Παρέμβαση Ζαννετίδη στο ΥΠ.Α.Α.Τ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή δικαιούχων αμπελουργών

Στα πλαίσια του προγράμματος Μικρών Νησιών Αιγαίου αμπελοοινικής περιόδου 2014-2015
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Στουπή και στον........
Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αντώνη Μωυσίδη, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, με την οποία ζητά να υπάρξει άμεσα συνεργασία για την επίλυση τεχνικών και γραφειοκρατικών θεμάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα μια σειρά προβλημάτων, όσον αφορά την πληρωμή δικαιούχων αμπελουργών, στα πλαίσια του προγράμματος Μικρών Νησιών Αιγαίου, αμπελοοινικής περιόδου 2014-2015.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή για την ενίσχυση αμπελώνων στα πλαίσια του προγράμματος Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 παρουσίασε τα εξής προβλήματα :

α) μειωμένη ενίσχυση σε ένα μέρος των παραγωγών σε σχέση με την δικαιούμενη όπως αυτή προκύπτει στις καταστάσεις που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάσει της οποίας τα προηγούμενα έτη γινόντουσαν οι πληρωμές.

β) μη εκτέλεση πληρωμών σε παραγωγούς οι οποίοι βάσει των ως άνω καταστάσεων είναι δικαιούχοι..

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα προβλήματα αυτά προέκυψαν λόγω μη ταυτοποίησης των αμπελουργικών χαρτογραφικών της Ενιαίας Ενίσχυσης με αυτά του Αμπελουργικού Μητρώου.

Ωστόσο δεν υπάρχουν μόνο τεχνικής φύσεως προβλήματα αλλά και προβλήματα στην ενημέρωση των Υπηρεσιών. «Όλα τα παραπάνω προβλήματα αφορούν κυρίως τεχνικά και γραφειοκρατικά θέματα για τα οποία οι αμπελουργοί δεν ευθύνονται. Όπως γνωρίζεται η αμπελουργία στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους φθίνει και αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής. Η συγκεκριμένη ενίσχυση λειτουργεί ανασταλτικά στην εγκατάλειψη του τομέα της αμπελουργίας στα νησιά και αποτελεί προτεραιότητα όλων μας για την δίκαια καταβολή της.

Είναι λοιπόν άδικο τόσο για τα νησιά μας όσο και για τους ίδιους τους παραγωγούς να μην καταβάλλεται η ενίσχυση για λόγους γραφειοκρατικούς και τεχνικούς και ακόμα πιο άδικο είναι να μην ενημερώνονται οι παραγωγοί και έμμεσα να τους αφαιρείται το δικαίωμα να προβούν σε θεραπευτικές ενέργειες (ενστάσεις, διορθώσεις κλπ)», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Ζαννετίδης και ζητά από το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άρση της αδικίας σε βάρος των αμπελουργών των νησιών.

ΘΕΜΑ : «Προβλήματα με την πληρωμή δικαιούχων ενίσχυσης αμπελώνων στα πλαίσια του προγράμματος Μικρών Νησιών Αιγαίου αμπελοοινικής περιόδου 2014-2015»
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Μετά την ενημέρωση από οργανώσεις παραγωγών της Περιφέρειας μας και από τις συνεχείς προσπάθειες των Υπηρεσιών μας για επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν για τις ενισχύσεις του προγράμματος Μικρών Νησιών Αιγαίου (Αμπελώνες ΠΟΠ/ΠΓΕ) της περιόδου 2014-2015, θεωρήθηκε απαραίτητη η παρέμβαση μας σε πολιτικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή για την ενίσχυση αμπελώνων στα πλαίσια του προγράμματος Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 παρουσίασε τα εξής προβλήματα :

α) μειωμένη ενίσχυση σε ένα μέρος των παραγωγών σε σχέση με την δικαιούμενη όπως αυτή προκύπτει στις καταστάσεις που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάσει της οποίας τα προηγούμενα έτη γινόντουσαν οι πληρωμές.

β) μη εκτέλεση πληρωμών σε παραγωγούς οι οποίοι βάσει των ως άνω καταστάσεων είναι δικαιούχοι..

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα προβλήματα αυτά προέκυψαν λόγω μη ταυτοποίησης των αμπελουργικών χαρτογραφικών της Ενιαίας Ενίσχυσης με αυτά του Αμπελουργικού Μητρώου. Παρά το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες μας, όπως τους είχε ζητηθεί, έχουν προβεί σε διοικητικό έλεγχο και έχουν στείλει καταστάσεις ώστε να ταυτοποιηθούν τα αμπελοτεμάχια αυτά, οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμα πληρωθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο αμπελοτεμάχιο στο Αμπελουργικό Μητρώο έχει διαφορετικό χαρτογραφικό από αυτό της Ενιαίας Αίτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τεμάχιο για να ταυτοποιείται πλήρως απαιτείται να συνοδεύεται και από τα δύο χαρτογραφικά.. Ωστόσο η αναγραφή του αμπελουργικού χαρτογραφικού δεν είναι υποχρεωτική στην Ενιαία Αίτηση, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενημερωθεί οι παραγωγοί για την σημασία αυτού του πεδίου κατά την συμπλήρωση της αίτησης και μοιραία να μην τους καταβάλλεται η ενίσχυση χωρίς να φέρουν την απόλυτη ευθύνη.

Πέρα όμως από τα μη ταυτοποιημένα τεμάχια διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και αμπελοτεμάχια που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ωστόσο αντιμετωπίζουν προβλήματα επιλεξιμότητας από την Ενιαία Ενίσχυση κυρίως σε ότι αφορά την θέση χαρτογράφησης.

Ωστόσο δεν υπάρχουν μόνο τεχνικής φύσεως προβλήματα αλλά και προβλήματα στην ενημέρωση των Υπηρεσιών. Οι παραπάνω αλλαγές στον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης δεν κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες μας ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, αλλά διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων από παράπονα παραγωγών. Υπάρχει επίσης έλλειμμα ενημέρωσης στο ποιοι παραγωγοί έχουν πληρωθεί και τι ενισχύσεις έχουν λάβει.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα αφορούν κυρίως τεχνικά και γραφειοκρατικά θέματα για τα οποία οι αμπελουργοί δεν ευθύνονται. Όπως γνωρίζεται η αμπελουργία στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους φθίνει και αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής. Η συγκεκριμένη ενίσχυση λειτουργεί ανασταλτικά στην εγκατάλειψη του τομέα της αμπελουργίας στα νησιά και αποτελεί προτεραιότητα όλων μας για την δίκαια καταβολή της. 

Είναι λοιπόν άδικο τόσο για τα νησιά μας όσο και για τους ίδιους τους παραγωγούς να μην καταβάλλεται η ενίσχυση για λόγους γραφειοκρατικούς και τεχνικούς και ακόμα πιο άδικο είναι να μην ενημερώνονται οι παραγωγοί και έμμεσα να τους αφαιρείται το δικαίωμα να προβούν σε θεραπευτικές ενέργειες (ενστάσεις, διορθώσεις κλπ)

Προτείνουμε:
Α) την άμεση συνεργασία του Υπουργείου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να επιλυθούν τα τεχνικά θέματα και κυρίως σε ότι αφορά την ταυτοποίηση των αμπελοτεμαχίων.

Β) την ενημέρωση των ΔΑΟΚ και των Οργανώσεων Παραγωγών σχετικά με το ποιοι αμπελουργοί δεν έχουν λάβει την ενίσχυση ή έχουν λάβει μέρος της ενίσχυσης, ώστε να τους δοθεί το δικαίωμα θεραπευτικών ενεργειών όπως προβλέπουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί

Γ) την οριστική επίλυση της ύπαρξης διπλών χαρτογραφικών για κάθε αμπελοτεμάχιο γεγονός που θα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στους παραγωγούς αλλά αποτελεί και ένα επιπλέον διοικητικό βάρος.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση και άρση της αδικίας με αυτονόητη τη δική μας συμβολή και συνεργασία όπου αυτό χρειαστεί.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...