8 Ιαν 2016

Οι τρεις "κερκόπορτες" του επόμενου Ασφαλιστικού συστήματος

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει το αγώνα της για να περάσει στο εσωτερική.......
κοινωνική πολιτική αρένα το προσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού, πίσω από τις… γραμμές του "κρύβονται" μέτρα τα οποία θα ξεδιπλωθούν πιθανά μετά την θέσπισή του.

Αυτά βρίσκονται σε τρία βασικά σημεία, που σχετίζονται με την Εθνική Σύνταξη, την "προσωπική διαφορά" αλλά και τα ασφάλιστρα ύψους 20% σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ-ΟΓΑ.

Στο στόχαστρο έτσι βρίσκονται 600.000 βασικές συντάξεις, 1 εκατομμύριο συντάξεις άνω των 800 ευρώ, αλλά και 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένοι επαγγελματίες, μηχανικοί –γιατροί-δικηγόροι, αλλά και αγροτοκτηνοτρόφοι, γεγονός που –προφανώς – δεν επισημαίνεται στα αλλεπάλληλα non paper του Μεγάρου Μαξίμου, μεταξύ αυτών και στο χθεσινό, ενώ δεν φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα στη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού –κοινωνικών εταίρων που κατέληξε σε "συμφωνία" αύξησης των εργοδοτικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση 1-1,5%.

Συγκεκριμένα στα πιο "ευάλωτα" σημεία του περιβόητου προσχεδίου αναφέρεται πως:

1. "Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό" (άρθρο 6, παράγραφος 2).

Η σύνδεση της "εθνικής σύνταξης" των 384 ευρώ με την "αντιμετώπιση της φτώχειας", η οποία χρηματοδοτείται "απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό" ανοίγει το παράθυρο για τη μετατροπή της εθνικής σύνταξης σε προνοιακό επίδομα. Ωστόσο, η απόδοση ενός προνοιακού επιδόματος δεν γίνεται χωρίς εισοδηματικά ή και περιουσιακά κριτήρια Έτσι η διατύπωση αυτή στο προσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού μπορεί να αποτελέσει μία μεταβατική φόρμουλα για την εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στην παροχή της Εθνικής Σύνταξης, παρότι προς το παρόν αρνείται κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Μία δυνητική "αντικατάσταση" της βασικής σύνταξης από την Εθνική Σύνταξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις 20% στις αποδοχές των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτήθηκαν στη 15ετία και σε εξοικονόμηση 800 εκατ. ευρώ ετησίως, επισημαίνουν υπηρεσιακά στελέχη του ΓΛΚ.

2. "Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει " με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θα ισχύσουν από 1.1.2016, " το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, απομειούμενη μέχρι την τελική αντιστοίχιση με τις συντάξεις όσων θα συνταξιοδοτηθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού.

Εάν είναι μικρότερο, καταβάλλεται στο συνταξιούχο το αναλογούν υπολειπόμενο ποσό της διαφοράς" (άρθρο 15, παράγραφος 2β).

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, από τον Ιούλιο του 2018, οι συντάξεις -η καταβολή των οποίων είχε ξεκινήσει μέχρι και την 31.12.2015- θα υπολογιστούν με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν από 1.1.2016. Όσες παλαιές συντάξεις είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες νέες θα ευθυγραμμιστούν με τις τελευταίες, ενώ όσες είναι χαμηλότερες θα αυξηθούν. Μία μείωση της "προσωπικής διαφοράς" στις 900.000 συντάξεις που ξεπερνούν τα 1000 ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση από το 2018-2019 περίπου 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΓΛΚ.

Το προσχέδιο δεν πλήττει μόνο τις συντάξεις που είχαν καταβληθεί έως 31.12.2015 αλλά και εκείνες που άρχισαν να καταβάλλονται από την 1.1.2016 και έπειτα. Αν με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης μία σύνταξη είναι κατά 20% χαμηλότερη από εκείνη που θα προέκυπτε με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης, τότε η διαφορά δεν καλύπτεται. Αν η εν λόγω διαφορά είναι μεγαλύτερη από 20%, τότε καλύπτεται κατά ½ το 2016, κατά 1/3 το 2017 και κατά ¼ το 2018.

Χαρακτηριστικά στο προσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού αναφέρεται ότι : "Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδομένης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της υπό κρίση διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά (...)".

"Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 συνεχίζει να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς".

* "Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς". (άρθρο 48, παράγραφος 2).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΓΛΚ, η μείωση της προσωπικής διαφοράς στις μεσαίες –υψηλές συντάξεις που θα εκδοθούν από 1.1.2016 θα μπορούσε να φέρει εξοικονόμηση 100-150 εκατ. ευρώ, θίγοντας περίπου 20.000-25.000 νέους συνταξιούχους.

3. "Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης".

Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να αυξήσει κατά 700 εκατ. ευρώ τα έσοδα των αντίστοιχων ταμείων, μαζί και του ΟΓΑ (αν και στο ασφαλιστικό ταμείο των αγροτοκτηνοτρόφων η αύξηση αυτή θα γίνει σταδιακά), αναφέρουν στελέχη του ΓΛΚ στο Capital.gr, αφαιρώντας όμως αντίστοιχα ποσά από τις αποδοχές της εν λόγω κατηγορίας ασφαλισμένων. (άρθρο 53, παράγραφος 1)".
Δημήτρης Κατσαγάνης
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...