20 Ιαν 2016

Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2017

Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2017 - μεταβολές περιουσιακής κατάστασης.......
μετά την 1/1/2016 - μέσω της εφαρμογής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

Δείτε τις Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
e-forologia.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...