2 Απρ 2016

Τουρισμός: Αλμα μέχρι το 2026 βλέπει για Ελλάδα το WTTC

Αύξηση κατά 8,6 δισ. ευρώ των τουριστικών εισπράξεων σε βάθος δεκαετίας προβλέπει.......
για την Ελλάδα το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τον Τουρισμό και τα Ταξίδια (WTTC). Ποιες είναι οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά.

Ένα μίνι «μπουμ» του ελληνικού τουρισμού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που μόλις ξεκίνησε (2016-2026) προβλέπει το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τον Τουρισμό και τα Ταξίδια (WTTC) στην έκθεσή του για την Ελλάδα.

Για το 2016, ωστόσο, προβλέπει αύξηση των εισπράξεων από τους ξένους επισκέπτες και άνοδο της άμεσης απασχόλησης αλλά μείωση της άμεσης και συνολικής συμμετοχής του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας.

Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση του WTTC για το την Ελλάδα και εμπεριέχονται στην ετήσια έκδοση με τις εκτιμήσεις του συμβουλίου για τις οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού και των ταξιδιών στην παγκόσμια οικονομία κατά το 2016.

Σύμφωνα με το WTTC η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας έφθασε το 2015 τα 13,3 δισ. ευρώ (7,6% του ΑΕΠ) αλλά εκτιμά ότι θα μειωθεί κατά 0,5% το 2016.
Η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας κατά το 2015 υπολογίζεται, σύμφωνα πάντα με το WTTC, ότι έφθασε τα 32,5 δισ. ευρώ (18,5% του ΑΕΠ) αλλά προβλέπει ότι θα μειωθεί 1,8% το 2016.

Οι συνολικές εισπράξεις της χώρας από τους ξένους επισκέπτες έφθασαν το 2015 τα 14,8 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 25,8% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Κατά την τρέχουσα χρονιά, μάλιστα, το WTTC εκτιμά ότι οι εισπράξεις θα καταγράψουν νέα άνοδο της τάξης του 0,6%.
Στο μέτωπο της απασχόλησης οι εκτιμήσεις για το 2016 εμφανίζονται αντικρουόμενες. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι άμεσες θέσεις απασχόλησης στον τουρισμό έφθασαν το 2015 τις 401.000 (11,3% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα) κι αναμένεται να σημειώσει νέα άνοδο 0,6% εντός του 2016.

Η συνολική απασχόληση, ωστόσο, που συνδέεται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό εκτιμάται ότι θα μειωθεί στις 817.000 έναντι 822.000 το 2015, σημειώνοντας μείωση 0,6%.

Οι αισιόδοξες προβλέψεις του WTTC για την Ελλάδα αφορούν την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στη χώρα μας την περίοδο 2016-2026.

Στη συγκεκριμένη περίοδο το WTTC εκτιμά ότι οι τουριστικές εισπράξεις θα αυξάνονται κατά μέσο όρο με ρυθμό 4,4% το χρόνο κι εκτιμάται ότι το 2026 θα ανέρχονται σε 23,3 δισ. ευρώ.

Περίπου 8,5 δισ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2015.Οι άμεσα απασχολούμενοι στον τουρισμό, εκτιμά το WTTC, θα φθάνουν τους 529.000 το 2026 αντιπροσωπεύοντας το 13,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.
Στο ίδιο διάστημα οι θέσεις απασχόλησης που θα συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό θα αγγίξουν το 2026 το 1,1 εκατ. εργαζόμενους και θα αντιπροσωπεύουν το 28% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα μας.

Με αυτά τα μεγέθη, το WTTC εκτιμά πως το 2026 η άμεση συμβολή του τουριστικού θα ανέρχεται σε 19,5 δισ. ευρώ και θα αντιστοιχεί στο 9,3,% του ΑΕΠ της χώρας.

Η συνολική συμβολή του τουριστικού τομέα της Ελλάδας θα φθάνει το 2026 τα 46,7 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με το WTTC, θα αντιπροσωπεύει το 22,4% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας.
Παναγιώτης Δ. Υφαντής
ifandis@euro2day.gr
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...