10 Απρ 2016

«Μαχαίρι» έως 10% και στις κύριες συντάξεις που είναι σε εκκρεμότητα

Ηδη τα Ταμεία δεν εκδίδουν οριστικές αποφάσεις (για τα ποσά των συντάξεων) αφού το.......
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει «παγώσει» την εφαρμογή του ν. 3863/10 για όσους υπέβαλαν αίτηση από την 1/9/2015 και μετά

Τον υπολογισμό όλων των εκκρεμών κύριων συντάξεων με βάση το νέο Ασφαλιστικό -δηλαδή, χορήγηση εθνικής σύνταξης 384 ευρώ για πάνω από 20 έτη ασφάλισης και αναλογικής, με βάση τα νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης που φέρνουν... μειώσεις- συζητά η κυβέρνηση με τους Θεσμούς! «Ο τρόπος υπολογισμού των εκκρεμών συντάξεων είναι υπό διαπραγμάτευση», αποκαλύπτουν στην «Ημερησία» κορυφαία στελέχη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιβεβαιώνοντας ότι οι Θεσμοί έχουν ζητήσει «να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους».

Και αυτό, όχι μόνο για να μη δημιουργηθούν συνταξιούχοι «πολλών ταχυτήτων» (με διαφορετικό καθεστώς μέσα στο ίδιο έτος) αλλά, κυρίως, για να υπάρξει κάποια... εξοικονόμηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη, με δεδομένο το «στοκ» των δεκάδων χιλιάδων συντάξεων που είναι σε καθυστέρηση και το γεγονός ότι τα νέα ποσά των συντάξεων θα είναι... χαμηλότερα.

To βασικό σενάριο
«Μαχαίρι» έως 10% και στις κύριες συντάξεις που είναι σε εκκρεμότητα
Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του Γ. Κατρούγκαλου, αιτήσεις συνταξιοδότησης που επρόκειτο να κατατεθούν μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου θα εκδίδονταν με βάση τους νέους κανόνες. 
Τα επικρατέστερο σενάριο που, τώρα, συζητείται με τους Θεσμούς, είναι να ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν κατατεθεί από την...1η Σεπτεμβρίου του ‘15 και μετά (αφού ο ν. 4337/15 όρισε ότι ο υπολογισμός των συντάξεων με βάση το ν.3863/10 θα γινόταν με κριτήριο την έναρξη συνταξιοδότησης μετά την 1/9/15). 

Δεύτερο σενάριο προβλέπει να εφαρμοστεί από την 1/1/2016, αλλά, σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει, στο μεσοδιάστημα των τεσσάρων μηνών, για μερικές χιλιάδες συνταξιούχων, το ν.3863/10 (τον οποίο θέλει να αλλάξει με το νέο Ασφαλιστικό) ή εναλλακτικά με ό,τι ίσχυε το 2014.

Ποιοι είναι τα «θύματα»
Αν, όπως διαφαίνεται, συμφωνηθεί να υπολογιστούν οι εκκρεμείς συντάξεις με το σύστημα του νέου Ασφαλιστικού, θα διαψευστούν οι προσδοκίες που έτρεφαν όσοι είχαν σπεύσει να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης για να... αποφύγουν νέες περικοπές. Οπως και οι τελευταίες δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι (με πλήρως θεμελιωμένα δικαιώματα) οι οποίοι ήταν στο... παρά πέντε για να υποβάλουν αιτήσεις λίγο πριν από τη ψήφιση στη Βουλή του νέου Ασφαλιστικού.

Οι... ανεκτές, από την κυβέρνηση, περικοπές στις νέες συντάξεις το 2016 θα φτάνουν το 10%, εφόσον συμφωνηθεί ο υπολογισμός τους με τα νέα δεδομένα και οι Θεσμοί δεχτούν το σχέδιο Κατρούγκαλου το οποίο προβλέπει (στο άρθρο 48) ότι «σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της υπό κρίση διαφοράς θα καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά». 

Για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν το 2017, προβλέπεται να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το 1/3 της διαφοράς και για αιτήσεις οι οποίες επρόκειτο να κατατεθούν το 2018 το 1/4 της διαφοράς, ενώ από το 2018 θα έρθουν μειώσεις και για τους ήδη συνταξιούχους («μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, το επιπλέον ποσό - η προσωπική διαφορά - θα απομειώνεται μέχρι την τελική αντιστοίχηση με τις συντάξεις όσων συνταξιοδοτηθούν»).

Νόμιμο
Στελέχη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απορρίπτουν το ενδεχόμενο να προσβληθεί δικαστικά η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων που εκκρεμεί η οριστική τους έκδοση. «Μέσω του επανϋπολογισμού που θα προβλέψει το νέο Ασφαλιστικό, το νέο σύστημα θα ισχύσει για όλους τους συνταξιούχους», δηλώνουν στην «Ημερησία».

Συντάξεις με... επιφύλαξη
Από τον Δεκέμβριο εκδίδει το ΙΚΑ συντάξεις με...επιφύλαξη, ως προς το τελικό ύψος του ποσού, σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015. Αιτία είναι η αδυναμία οριστικού υπολογισμού των συντάξεων ελλείψει ... οδηγιών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κάτι που ισχύει και για όλα τα άλλα Ταμεία. 

Από την άλλη πλευρά, όλες οι άλλες ανατροπές που ψηφίστηκαν (αύξηση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, χορήγηση μόνο της ανταποδοτικής σύνταξης έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 67 ετών κ.ά.) έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης θα εκδίδονται για όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι και 18/8/2015 για ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την ημερομηνία αυτή. 

Ειδικά για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η έναρξη γίνεται από την 1/7/2015 και μετά, θα χορηγείται το οργανικό ποσό (και όχι το κατώτατο όριο, παρ’ όλο που μπορεί να υπολείπεται του κατωτάτου ορίου) μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους. Εάν, ωστόσο, καθορίζεται έναρξη από 1/9/2015 και μετά, η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.
Γιώργος Γάτος
Πηγή: imerisia.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...