11 Δεκ 2015

Συμφώνησαν κυβέρνηση-πιστωτές στις πωλήσεις κόκκινων δανείων

Κυβέρνηση και δανειστές κλειδώνουν σήμερα τις λεπτομέρειες της  συμφωνίας για την δημιουργία "αγοράς" ........
στα κόκκινα επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Από την ελεύθερη αγορά που δημιουργείται και θα ξεκινήσει να λειτουργεί στους πρώτους μήνες του 2016 με τη δυνατότητα δραστηριοποίησης εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων και funds, αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν να εξαιρεθεί η δυνατότητα πώλησης κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχουν ως ενέχυρο την πρώτη κατοικία. Αυτό θα ισχύει τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τους υπερχρεωμένους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που έχουν δάνεια με υποθήκες τα σπίτια τους.

Στο θεσμικό πλαίσιο, όμως, θα ενταχθούν τελικά όλα τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια τα οποία δεν έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία των δανειολήπτη. Η κυβέρνηση επιδίωξε αλλά δεν πέτυχε να εξαιρέσει συνολικά τα στεγαστικά δάνεια από την ενεργητική διαχείριση, ενώ όπως όλα δείχνουν δεν θα περάσει ούτε η πρόταση να τεθεί όριο στο 1 εκατ. ευρώ ανεξόφλητου δανείου ώστε να μην βγαίνουν στο σφυρί δάνεια μικρομεσαίων εταιρειών.

Το βάρος των συζητήσεων πέφτει κυρίως στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων και ειδικότερα αυτά των μεγάλων επιχειρήσεων που ανέρχονται στο 40% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων υπερβαίνοντας τα 40 δισ. ευρώ.

Πηγές που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση αναφέρουν ότι κατά το σημερινό, τελευταίο σκέλος της διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των δανειστών, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική κατηγοριοποίηση των κόκκινων δανείων που θα επιτραπεί να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης, ενώ θα μπουν και οι τελευταίες πινελιές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την δραστηριοποίηση εταιρειών διαχείρισης στην Ελλάδα. Εξετάζεται ομαδοποίηση των δανείων ανά κλάδο, με το βάρος να πέφτει σε κλάδους αιχμής όπως τα ξενοδοχεία, το λιανεμπόριο, οι εταιρείες τροφίμων, η ακτοπλοΐα, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.

Επίσης θα επιχειρηθεί να  βρεθεί κοινός τόπος για τα θέματα διαχείρισης των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ιδίως να εξειδικευτεί ο όρος "μικρομεσαίες επιχειρήσεις" σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν εξαιρέσεις λόγω των διαφορετικών δεδομένων που επικρατούν στην Ελλάδα. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο ορισμός μικρή επιχείρηση αφορά εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζομένους και κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ.

Κυβέρνηση και θεσμοί έχουν συμφωνήσει και σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία και λειτουργία της "αγοράς" κόκκινων δανείων, καθώς με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί πιθανόν την ερχόμενη Τρίτη, αίρονται όλοι οι περιορισμοί που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την δραστηριοποίηση είτε αυτόνομων εταιρειών διαχείρισης, είτε joint venture σχημάτων μεταξύ εταιρειών και τραπεζών. Βάση για τη δημιουργία του νέου πλαισίου αποτελεί το κυπριακό μοντέλο δημιουργίας αγοράς κόκκινων δανείων που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα.  

Οι εταιρείες θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ θα προβλέπεται αυστηρός έλεγχος σε ότι αφορά τη μετοχική τους σύνθεση προκειμένου να αποκλειστεί η δυνατότητα σύστασης εταιρειών από μεγαλομετόχους υπερχρεωμένων εταιρειών οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θα αγοράσουν σε χαμηλή αξία τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεών τους.
Βασίλης Γεώργας
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...