2 Δεκ 2015

Υπογραφή-σταθμός για τα απορρίμματα στην Πελοπόννησο

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, ύστερα από την θετική οριστική απόφαση......
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου η εταιρεία ειδικού σκοπού Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε. θα υπογράψει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου -σύμφωνα με την πρόσκληση της τελευταίας- τη βασική σύμβαση του έργου που συνοδεύεται με τέσσερις ακόμη συμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή, λειτουργία και χρηματοδότηση του έργου.

Έτσι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η έναρξη κατασκευής του έργου αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2016, ενώ 10 μήνες ύστερα από την έναρξη κατασκευής ο ανάδοχος θα αναλάβει, σε πιλοτικό στάδιο, τη διαχείριση των πελοποννησιακών απορριμμάτων. Άνευ απροόπτου, τέλη της επόμενης χρονιάς το πρόβλημα των σκουπιδιών και των ανεξέλεγκτων χωματερών στην Πελοπόννησο θα καταστεί διαχειρίσιμο και προοδευτικά θα εξαλειφθεί, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Το έργο Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), σε Κόρινθο και Αργολίδα και τριών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά και τριών χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία.

Η "βασική" σύμβαση του έργου συνοδεύεται με τέσσερις ακόμη συμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή, λειτουργία και χρηματοδότηση του έργου.

Για την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων αυτών υπολογίζεται ότι απαιτούνται 24 μήνες, ενώ 10 μήνες ύστερα από την έναρξη κατασκευής ο ανάδοχος θα αναλάβει, σε πιλοτικό στάδιο, τη διαχείριση των πελοποννησιακών απορριμμάτων.

Η χρηματοδότηση, θα προέλθει από τη συμβολή του Δημοσίου (μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020) ύψους 68,5 εκατ. ευρώ, τραπεζικό δανεισμό (Alpha bank) ύψους 60 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη
Οι ΧΥΤΥ αντικαθιστούν τους ρυπογόνους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), κάτι που αποτελεί επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στους ΣΜΑ θα μεταφορτώνονται και θα συμπιέζονται τα απορρίμματα που πρόκειται να μεταφερθούν στις μονάδες επεξεργασίας, γεγονός που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων και τη μείωση του μεταφορικού κόστους.
Μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων διαχειρίζεται το σύνολο των απορριμμάτων των νοικοκυριών, τα οργανικά υλικά που θα διαλέγονται στην πηγή (πρόκειται για τον καφέ κάδο, που έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του) και τα υπολείμματα από τα κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος).

Από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα επεξεργασίας, τα σκουπίδια που θα εισέρχονται σε αυτήν θα "βγαίνουν" με τη μορφή ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ., αλουμίνιο ή χαρτί), κομπόστ και πράσινης ενέργειας. Τα υπόλοιπα από την επεξεργασία θα οδηγούνται στους ΧΥΤΥ.

Οι εισροές της εταιρείας θα προέρχονται από τα τέλη εισόδου των απορριμμάτων, τις πωλήσεις ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ η ολοκληρωμένη επεξεργασία θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους για τους πολίτες, καθώς εκλείπει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στους ΟΤΑ και, κατ’ επέκταση, στους δημότες, λόγω της ανυπαρξίας συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.
dimitris.delevegos@capital.gr
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...