14 Δεκ 2015

Ξεκινά την Τρίτη το κυνήγι των «κόκκινων» δανείων–Ερχονται πλειστηριασμοί

Πριν καλά- καλά μπουν στο βαθύ «κόκκινο», δηλαδή πριν συμπληρωθούν 90 ημέρες, οι τράπεζες....

από εδώ και πέρα θα κυνηγάνε τα «επικίνδυνα» δάνεια, προειδοποιώντας ακόμα και με πλειστηριασμό όσους δεν σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Μπορεί, λοιπόν, τα funds να μένουν μακριά από τα δάνεια των νοικοκυριών ως τις 15 Φεβρουαρίου, ωστόσο από την Τρίτη όσοι έχουν εκκρεμότητες με το δάνειο τους, θα νιώσουν να σφίγγει ο κλοιός, με την εφαρμογή των νέων προβλέψεων του Κώδικα Δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, για όσα δάνεια είναι σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών ως τις 15 Δεκεμβρίου, οι τράπεζες θα στείλουν ειδοποίηση ως τις 30 Δεκεμβρίου για ρύθμιση εντός 15 ημερών. Όσοι δεν ανταποκριθούν, θα λάβουν προειδοποιητική επιστολή ότι εντός 15 ημερών κινδυνεύουν με πλειστηριασμό ακόμα και της μοναδικής τους κατοικίας!

Από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, όσοι αφήνουν απλήρωτα τα δάνεια τους για πάνω από 30 ημέρες, θα λαμβάνουν προειδοποιητική επιστολή εντός δύο εβδομάδων, προκειμένου να προσέλθουν στην τράπεζα τους για τα περαιτέρω ήτοι για την υποβολή όλων των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών, που θα τους κρατήσουν μακριά από τη λίστα των «μη συνεργάσιμων».

Η συμφωνία με τους δανειστές φέρνει, πάντως, και στη χώρα μας τα funds, που θα μπορούν να αγοράζουν όχι μόνο δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (,κόκκινα»), αλλά και δάνεια εξυπηρετούμενα, μαζί με τα «κόκκινα» δάνεια του δανειολήπτη.
Πώς μπορεί να αποφύγει κάποιος την πώληση του δανείου του
Πώς μπορεί να αποφύγει κάποιος την πώληση του δανείου του;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, αν το ρυθμίσει ή κάνει διακανονισμό με την τράπεζα του εντός 12 μηνών από την ειδοποίηση που θα λάβει. Αυτοί που δεν γλιτώνουν με τίποτα είναι οι δανειολήπτες, που θα χαρακτηρίζονται «μη συνεργάσιμοι».

Τι προβλέπει το... μενού των ρυθμίσεων «κόκκινων» δανείων; Πολλά και διάφορα, αναλόγως του προφίλ των δανειοληπτών. Κατ' αρχάς, διευκολύνσεις διάρκειας έως 5 έτη:
 1. Τόκοι μόνο ("Interest Only"): Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου, καταβάλλονται μόνο τόκοι.
 2. Μειωμένες δόσεις ("Reduced Payment"): Μειώνεται το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποπληρωμής (το νέο ποσό δόσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό δόσης το οποίο θα αντιστοιχούσε σε ρύθμιση μόνο τόκων) για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
 3. Περίοδος χάριτος ("Grace Period"): παρέχει στο δανειολήπτη τη δυνατότητα προκαθορισμένης περιόδου αναστολής πληρωμών.
 4. Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων ("Skip Payment(s)"): παρέχεται, συμβατικά, η δυνατότητα στο δανειολήπτη να μεταφέρει χρονικά μία δόση του δανείου.
 5. Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου ("Arrears Settlement"):τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, συνήθως μέσω συμφωνίας ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διατήρηση της απαίτησης για το άληκτο υπόλοιπο.
 6. Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ("Arrears Capitalization"): H κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
 7. Για πιο δύσκολες περιπτώσεις, προβλέπονται και λύσεις μακροπρόθεσμες, που φτάνουν ως και το “κούρεμα” του αρχικού δανείου. Ειδικότερα:
 8. Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου
 9. Αλλαγή του τύπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα.
 10. Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή της ημερομηνίας της τελευταίας συμβατικής καταβολής δόσης του δανείου).
 11. Διαχωρισμός της χορήγησης ("Split Balance"): Όταν μια τράπεζα συμφωνεί να διαχωρίσει ένα πχ. ενυπόθηκο δάνειο δανειολήπτη σε δύο τμήματα ("tranches"): i. ένα ενυπόθηκο δάνειο, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής αυτού και ii στο υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα δυο μέρη.
 12. Μερική διαγραφή χρεών ("Partial Debt Forgiveness/ Write Down"): Αυτή η επιλογή προβλέπει την οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, ώστε να διαμορφωθεί σε ύψος, που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
 13. Πρόσθετη εξασφάλιση ("Additional Collateralization"): Όταν λαμβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις από το δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, ευνοϊκότερης για τον δανειολήπτη, ρύθμισης.
 14. Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης ("Operational Restructuring"):Αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης όταν οι πιστώτρια/ες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.
 15. Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο ("Debt/equity swaps"): Εφαρμόζεται σε αναδιαρθρώσεις εταιρειών, όπου μέρος του χρέους μετατρέπεται σε Μετοχικό Κεφάλαιο και η τράπεζα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης, ώστε το υπόλοιπο του χρέους να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του δανειολήπτη.
 16. Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου ("Voluntary Surrender"): O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί εθελοντικά την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου
 17. Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση ("Mortgage to Lease"): O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα υπογράφοντας σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο (συνήθως πέντε έτη).
 18. Πώληση και ενοικίαση ("Mortgage to Rent"): Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών).
 19. Μεταβίβαση/Πώληση του δανείου/Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο ("Outright Sale/Disposal/Discounted Pay−off"): Η μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα.
 20. Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας ("Trade Down"): Συμφωνία που επιτρέπει σε δανειολήπτη με οικονομικές δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική του στέγη να την πωλήσει αγοράζοντας νέα χαμηλότερης άξιας.
Γιώργος Παππούς
Πηγή: iefimerida.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...