21 Νοε 2015

Αυξάνονται και τα κόμιστρα στα ΚΤΕΛ

Πιο ακριβές θα πληρώνουν τις μετακινήσεις τους και οι χρήστες των ΚΤΕΛ,....των οποίων τα κόμιστρα στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των συντελεστών ΦΠΑ διαμορφώνονται από 13% στο 23%.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης:
Το κόμιστρο για τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΔΕΑΣ Κω και ΡΟΔΑ, σύμφωνα με το ισχύον ζωνικό σύστημα κομίστρου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διαμορφώνεται ως εξής:
Αυξάνονται και τα κόμιστρα στα ΚΤΕΛ
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β.
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β.
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ.
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β.
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β.
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ.
Για μετακινήσεις εντός μίας και μόνο ζώνης ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Α.

Υπεραστικές επιβατικές γραμμές
Οι τιμές του κομίστρου στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου "ΡΟΔΑ" με βάση τους χιλιομετρικούς συντελεστές κομίστρου, ανά χιλιόμετρο και επιβάτη, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τη Β−58841/5546/ 31−12−2010 (Β΄ 2165) απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών γραμμών που εκμεταλλεύονται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, διαμορφώνονται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

pinakas3
pinakas_ktel3

Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τους παραπάνω χιλιομετρικούς συντελεστές αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

Διανομαρχιακές γραμμές
Για το πέραν του ενδονομαρχιακού τμήματος της γραμμής, ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,0745€. Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τον παραπάνω χιλιομετρικό συντελεστή αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

Αστικές επιβατικές γραμμές
Για τις αστικές γραμμές που εκμεταλλεύονται τα λεωφορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, το ελάχιστο εισιτήριο διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88 € και το μέγιστο εισιτήριο, επίσης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 1,77 ευρώ.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου:
α) Οι μεταξύ των νομών Ηρακλείου - Λασιθίου και Χανίων - Ρεθύμνου γραμμές θεωρούνται ενδονομαρχιακές και οι μεταξύ των περιοχών Ηρακλείου - Λασιθίου αφενός και Χανίων - Ρεθύμνου αφετέρου ως διανομαρχιακές.

β) Προκειμένου περί διανομαρχιακής γραμμής που τη συνεκμεταλλεύονται δύο ή περισσότερα ΚΤΕΛ εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι ενδονομαρχιακοί συντελεστές για τα τμήματα της γραμμής που εκτείνονται στην περιοχή αρμοδιότητας κάθε ΚΤΕΛ το οποίο συμμετέχει στην εκμετάλλευση της γραμμής και ο διανομαρχιακός συντελεστής για τα υπόλοιπα τμήματα της γραμμής.

γ) Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τους παραπάνω χιλιομετρικούς συντελεστές αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).
*Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...