24 Νοε 2015

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Μυκόνου, την......
24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄(μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 70, του Ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Eξέταση πρότασης για αθλητικό τουρισμό και αθλητικά δρώμενα 2016
2. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, προτάσεων, κτλ.

​Μύκονος, 20-11-2015
Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνία Ανδρονίκου
Δημοτική Σύμβουλος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...