24 Νοε 2015

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.......
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Θέματα ημερησίας διάταξης
  • Περί γνωμοδότησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Μυκόνου.
  • Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιλτιάδης Κ. Ατζαμόγλου
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...