24 Νοε 2015

Εννέα (9) προσλήψεις εποχιακού προσωπικού στην Δ.Ε.Υ.Α Μυκόνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 εργαζομένων.......

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
  • Ενα ΔΕ Τεχνίτη Αποχέτευσης
  • Δύο ΔΕ Μηχανικούς Συντηρητές
  • Δύο ΔΕ Ηλεκτρολόγους- Εγκαταστάτες
  • Δύο ΥΕ Εργάτες Καθαρισμού
  • Ενα ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο και
  • Ενα ΔΕ Ταμία
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με τους σχετικούς πίνακες ΕΔΩ
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...