2 Απρ 2016

Πως θα δηλώσετε μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, τόκους

Τα 20 σημεία SOS της φετινής φορολογικής δήλωσης
Ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο συμπλήρωσης των στοιχείων των εισοδημάτων τους........
στις φορολογικές δηλώσεις πρέπει να επιδείξουν και φέτος οι φορολογούμενοι. Οσοι κατά τη διάρκεια του 2015 εισέπραξαν μισθούς ή συντάξεις ή αμοιβές για παροχή υπηρεσιών δεν θα χρειαστεί να αναγράψουν στο Ε1 τα ποσά των εισοδημάτων τους αυτών ούτε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Τα ποσά αυτά θα έχουν προσυμπληρωθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), στους αντίστοιχους κωδικούς. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που τα ποσά αυτά δεν θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Τα «κλειδιά»
Αναλυτικά τα 20 σημεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την αναγραφή των εισοδημάτων στις φετινές δηλώσεις είναι τα εξής:

1 Στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν περιλαμβάνεται και κάθε ποσό κέρδους που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων, καθώς επίσης και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από την πώληση μετοχών, μεριδίων, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων και παραγώγων.
Γιώργος Παλαιτσάκης
Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...