1 Απρ 2016

ΓΓΠΣ: Νέα διαδικασία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Aλλάζει η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τα ανείσπρακτα ενοίκια.
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που θα δοθεί εντός της ημέρας στη δημοσιότητα, προκειμένου......
να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να υποβάλλονται στην ειδική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».

Επίσης, σχετικά με τη διαδικασία, τις λεπτομέρειες, τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, αλλά και την ημερομηνία που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ειδική εφαρμογή, θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεότερη εγκύκλιό μας».

Μετά την παράθεση όλων των παραπάνω διαπιστώνουμε ότι, δεν θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. τα σχετικά δικαιολογητικά, αλλά σε ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στην Δ.ΗΛΕ.Δ.

Βέβαια, δεν αναφέρεται το ακριβές χρονικό διάστημα που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η νέα αυτή εφαρμογή, όμως λογικά δεν θα υπάρχει καθυστέρηση, αφού προκειμένου να γίνει δεκτή η μη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων απαιτείται, πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να έχει προηγηθεί η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
Πηγή: enikonomia.gr
Newsroom MykonosTicker 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...