3 Δεκ 2015

Ψηφίστηκε η παράταση συμβάσεων εργαζομένων στην καθαριότητα για ένα χρόνο

Ψηφίστηκε την Τρίτη στη Βουλή η αυτοδίκαιη παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 , όλων των ισχυουσών ατομικών συμβάσεων, καθώς και..........
όσων ατομικών συμβάσεων έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την ψήφιση του νόμου εργαζομένων που απασχολούνται στην καθαριότητα των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»:
Η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις, καθώς και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ με ανακοίνωσή της τονίζει ότι η άρση της απαγόρευσης προσλήψεων ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες, στους Παιδικούς Σταθμούς και τις Κοινωνικοπρονοιακές Δομές των Δήμων, είναι η μόνη λύση προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να απολαμβάνει ασφαλείς και ποιοτικές Υπηρεσίες.

Επισημαίνει πως στην τελευταία συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεσμεύτηκε για την πλήρη άρση της απαγόρευσης προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων.

Ταυτόχρονα εκκρεμεί η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που δίνει την δυνατότητα να εκχωρούνται σε ιδιώτες οι Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων. Προκειμένου να μπει τέλος στις προσπάθειες κάποιων να «βάλουν χέρι» στα ανταποδοτικά των Δήμων με τις ευλογίες μερίδας αιρετών και να σταματήσει η μεθοδευμένη απαξίωση των Υπηρεσιών.
Πηγή: localit.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...