15 Δεκ 2015

Τέλος ο ευνοϊκός συμψηφισμός σύνταξης - οφειλών για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Tέλος οι διευκολύνσεις προς τους εγκλωβισμένους ελεύθερους επαγγελματίες.....
οι οποίοι μπορούσαν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να τις συμψηφίσουν έως του ορίου των 25.000 ευρώ με τις συντάξεις τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Στο πλαίσιο της κατάργησης των ευνοϊκών νόμων Στρατούλη (άρθρο 21 του ν.4337/2015) η γενική γραμματεία κοινωνικών ασφαλίσεων απέστειλε έγγραφο στα ασφαλιστικά ταμεία που γνωστοποιεί η δημοσίευση και την εφαρμογή του άρθρου (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015)

Με το άρθρο καταργείται η αύξηση του ορίου των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ των εγκλωβισμένων πριν την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων σε 25.000 ευρώ. Ωστόσο κάποιοι που είχαν οφειλές έως και 50.000 ευρώ πρόλαβαν, κάνοντας χρήση μεταβατικής διάταξης να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με συμψηφισμό με τις συντάξεις τους και να συνταξιοδοτηθούν.
Όσοι είχαν ήδη υποβάλλει αιτήσεις, δε χάνουν το δικαίωμα ακόμα και έχει καθυστερήσει η έκδοση της σύνταξης τους.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο της γνωστοποίησης, οι αιτήσεις ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, στην μεταβατικής ισχύος διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.4331/2015, η οποία έληξε την 30-09-2015 εξετάζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ανωτέρω διατάξεις του ν.4331/2015. Οι προϊσχύουσες διατάξεις, που επανέρχονται σε ισχύ με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015, έχουν εφαρμογή σε όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4337/2015 δηλαδή από 17-10-2015 και εντεύθεν.

Οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4331/2015 θα εφαρμόζονται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης: 

α) Που υποβλήθηκαν πριν την 17-10-2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο και σε εκείνες 

β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17-10-2015, έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν.4331/2015 και δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 258/1983 προθεσμία ή έχει εξοφληθεί η οφειλή.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων, έχουν ο δικαίωμα να συμψηφίσουν οφειλές έως του ορίου των 20.000 ευρώ, που προέβλεπαν οι προηγούμενοι νόμοι.
Μαίρη Λαμπαδίτη
Πηγή:newmoney.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...