15 Δεκ 2015

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για 314.000 δημοσίους υπαλλήλους (παραδείγματα)

Με το νέο σύστημα η μέση αύξηση θα κυμαίνεται στα 92 ευρώ τον μήνα
Αύξηση στους μισθούς 314.000 δημοσίων υπαλλήλων - σε σύνολο 567.000 - από 1ης Ιανουαρίου, προβλέπει το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο,..... που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Σύμφωνα μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκη, θα προκύψει μέση αύξηση της τάξης των 92 ευρώ τον μήνα.

Πάντως, μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31-12-2017. Ειδικότερα, με το νέο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο βαθμός με τον μισθό και η μισθολογική εξέλιξη ακολουθεί το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που κατέχει ο υπάλληλος. 

Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται με συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης των υπαλλήλων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ). Συγκεκριμένα, προβλέπονται 13 Μ.Κ. για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 για αυτούς των ΤΕ και ΠΕ.

Η ένταξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. καθορίζεται, ανάλογα: με την εκπαιδευτική κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξημένα τυπικά προσόντα ενώ προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα. Προωθημένη μισθολογική κατάταξη προβλέπεται και για τους κατόχους μεταπτυχιακών η/και διδακτορικών τίτλων σπουδών, καθώς και για τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για 314.000 δημοσίους υπαλλήλους (παραδείγματα)
Κάθε 3 έτη προβλέπεται αλλαγή Μ.Κ. για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και κάθε 2 έτη για τους υπαλλήλους της ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, από την ένταξη των υπαλλήλων στο νέο σύστημα θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού για περίπου 314.000 υπαλλήλους η οποία θα χορηγηθεί σταδιακά σε διάστημα 4 ετών (25% κάθε 1 Ιανουαρίου αρχής γενομένης από την 1/1/2016).

Επισημαίνεται ότι μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31-12-2017, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων. Από 1-1-2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται κανονικά). Παράλληλα προβλέπεται ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά 14%, ως εξής:
  • Γενικός Διευθυντής, από 900 ευρώ σε σε 1.000 ευρώ,
  • Διευθυντής, από 400 ευρώ σε 450 ευρώ,
  • Υποδιευθυντής, από 300 ευρώ σε 350 ευρώ και
  • Τμηματάρχης από 250 ευρώ σε 300 ευρώ.
Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Τα υπόλοιπα επιδόματα, παραμεθορίων περιοχών, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, παραμένουν στο ίδιο ύψος και συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Δεν προβλέπονται μειώσεις
Στην περίπτωση κατά την οποία από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών ο υπάλληλος δικαιούται αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε με το σημερινό σύστημα, προβλέπεται η διατήρηση προσωπικής διαφοράς η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής (βάσει ετών υπηρεσίας) μισθολογικής εξέλιξης και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης.

Μισθολογικά κλιμάκια
Η ένταξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. καθορίζεται, ανάλογα: με την εκπαιδευτική κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξημένα τυπικά προσόντα ενώ προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα.

Μεταπτυχιακά
Προωθημένη μισθολογική κατάταξη προβλέπεται και για τους κατόχους μεταπτυχιακών η/και διδακτορικών τίτλων σπουδών, καθώς και για τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Κάθε 3 έτη προβλέπεται αλλαγή Μ.Κ. για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και κάθε 2 έτη για τους υπαλλήλους της ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας.
Ελένη Πετροπούλου
Πηγή: imerisia.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...