2 Νοε 2015

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής......
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00΄μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  • Διαβούλευση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Μυκόνου.
  • Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιλτιάδης Κ. Ατζαμόγλου
Newsroom mykonosticker.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...