1 Νοε 2015

Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Μυκόνου

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Μυκόνου, την......
03η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30΄(μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 70, του Ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης,  προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1.Ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης του Διαγωνισμού «Ολοκληρωμένου προγράμματος Τουριστικής προβολής Δήμου Μυκόνου 2015-2017»

2.Πρόταση για ενέργειες Τουριστικής Προβολής από τον Προϋπολογισμό του 2015

3. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, προτάσεων κ.λ.π.

Μύκονος, 30-10-2015
Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνία Ανδρόνικου
Δημοτική Σύμβουλος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...