3 Νοε 2015

9 στους 10 αγρότες δηλώνουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ

Ανοίγει για αύξηση της φορολογίας
Το χαλί για την κατακόρυφη αύξηση της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος στρώνει η κυβέρνηση, την ώρα που οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους...... και ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις. 
 
Το υπουργείο Οικονομικών, επιχειρώντας να πείσει ότι η αύξηση της φορολογίας των αγροτών που προβλέπεται στο τρίτο Μνημόνιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στοχεύει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, διέρρευσε στοιχεία που δείχνουν ότι 7 στους 10 αγρότες δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ 9 στους 10 εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.
Σταδιακή κατάργηση
9 στους 10 αγρότες δηλώνουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ
Με το νέο Μνημόνιο καταργείται σταδιακά η ειδική φορολογική μεταχείριση των αγροτών. Οι αγρότες, των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται σήμερα με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, θα δουν από το επόμενο έτος το συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων τους να αυξάνεται στο 20% και το 2017 να εκτοξεύεται στο 26%. 

Αυτό σημαίνει ότι ένας αγρότης με εισοδήματα 6.000 ευρώ που σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 780 ευρώ, το 2016 θα διαπιστώσει τη φορολογική του επιβάρυνση για το ίδιο εισόδημα να αυξάνεται στα 1.200 ευρώ και το 2017 στα 1.560 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείο Οικονομικών τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος 2014, το 87,55% των αγροτών ή σχεδόν 9 στους 10 δηλώνει εισόδημα έως 5.000 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος σε κάθε αγρότη ανέρχεται στα 349,81 ευρώ.

Ειδικότερα τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν τα εξής:
  • Από το σύνολο των 532.917 φορολογουμένων με αγροτικό εισόδημα, οι 466.574 δηλαδή ποσοστό 87,55% δήλωσαν εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ, ενώ 396.383 ή το 74,38% των αγροτών εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα έως 2.000 ευρώ.
  • Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε για να φορολογηθεί με συντελεστή 13% ήταν 1.341.938.595,81 ευρώ.
  • Το μέσο εισόδημα για το οποίο φορολογείται ο κάθε αγρότης είναι 2.518,10 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 349,81 ευρώ.
  • Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που αναλογεί για όλα τα αγροτικά εισοδήματα όλου του έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 186.420.669,65 ευρώ.
  • Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν ήταν 4.873.441.752,39 ευρώ ή 9.414,82 ευρώ κατά μέσο όρο.
Οι αγρότες εκτός από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων τους βρίσκονται αντιμέτωποι και με την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, ενώ ήδη ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ.
Συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου επιστρέφεται ποσό 130 ευρώ/χιλιόλιτρο, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2016 καταργείται η επιστροφή.

Ισοδύναμο
Η κυβέρνηση για να αμβλύνει τις αντιδράσεις των αγροτών εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει διαφοροποίηση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά και διεύρυνση των δαπανών που εκπίπτουν από τα εισοδήματα και περιορίζουν το τελικό ύψος του φόρου. Μέχρι σήμερα ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά, δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα, ενώ το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου 13%. 

Από το ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα αναγνωρίζονται και αφαιρούνται έξοδα όπως αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. Επίσης δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, ενώ δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αγροτικές αποζημιώσεις.
Μαρία Βουργάνα 
Πηγή: imerisia.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...