12 Δεκ 2015

Θέσπιση αυτόματου κόφτη στο επίδομα θέρμανσης

Ενώ από φέτος θα χάνουν το βοήθημα όσοι είναι υπόχρεοι φόρου πολυτελείας και......
κάτοχοι 3 και περισσότερων αυτοκινήτων

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που πληρούν τα νέα αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης είναι πιθανό τελικά να μην εισπράξουν ολόκληρο το επίδομα που δικαιούνται για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, αν το συνολικό προϋπολογισθέν κονδύλι των 105 εκατ. ευρώ δεν επαρκέσει για να καλύψει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις!

Επιπλέον, όσοι φορολογούμενοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια που αφορούν στην αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, αλλά είναι υπόχρεοι πληρωμής φόρου πολυτελούς διαβίωσης ή κατέχουν περισσότερα από 2 Ι.Χ. αυτοκίνητα δεν θα πάρουν επίδομα θέρμανσης!

Τις πρόσθετες αυτές μεθοδεύσεις του υπουργείου Οικονομικών για τον περιορισμό της δημοσιονομικής δαπάνης του επιδόματος θέρμανσης μέχρι το προβλεφθέν όριο των 105 εκατ. ευρώ αποκαλύπτει το πλήρες κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της συγκεκριμένης κοινωνικής παροχής.

Η απόφαση
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργου Χουλιαράκη:

1 Εφόσον το υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος ποσού επιδόματος θέρμανσης δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ποσού επιδόματος που αφορά σε εκκρεμούσες αιτήσεις, τότε αυτό (το ως άνω υπόλοιπο) θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εκκρεμούσες τον Μάιο του 2016 αιτήσεις πληρωμών αφορούν π.χ. σε ποσό 30 εκατ. ευρώ και, μετά τις προηγούμενες πληρωμές, το διαθέσιμο υπόλοιπο από το προϋπολογισθέν ποσό των 105 εκατ. ευρώ έχει περιοριστεί πλέον σε 15 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι θα εισπράξουν το 50% και όχι το 100% των ποσών που έχουν ζητήσει! Θα μπει δηλαδή ένας «κόφτης» στο ύψος του ποσού που θα καταβληθεί, ώστε το συνολικό ύψος της δαπάνης να μην ξεπεράσει, σε καμία περίπτωση, τα 105 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο στον «Ελεύθερο Τύπο» του Σαββάτου (12/12/15)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...