14 Δεκ 2015

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που.....
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Θέματα ημερησίας διάταξης
  • Διαβούλευση περί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη νήσο Μύκονο για το έτος 2016.
  • Περί εξέτασης χορήγησης βεβαίωσης για την έγκριση ειδικής διαδρομής και την θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης.
  • Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας παιδότοπου- μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος της εταιρείας ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΜΕ ΝΕΜΟ» στη θέση Ορνός Μυκόνου.
  • Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιλτιάδης Κ. Ατζαμόγλου
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...