16 Δεκ 2015

Αθλητικός Τουρισμός και Αθλητικά Δρώμενα 2016 στην συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Μυκόνου, την......
16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄(μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 70, του Ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
1. Παρουσίαση της πρότασης για αθλητικό τουρισμό και αθλητικά δρώμενα έτους 2016
2. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, προτάσεων,κτλ.
​Μύκονος, 11-12-2015
Η Πρόεδρος τηςΕπιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνία Ανδρονίκου
Δημοτική Σύμβουλος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...