15 Νοε 2012

«Χαμηλώνουν» τα τεκμήρια για κατοικίες και ΙΧ

Σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια για κατοικίες και Ι.Χ. προωθεί το ΥΠΟΙΚ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα πιάνονταν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων και πληρώνουν πολλαπλάσιους φόρους
Σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια για κατοικίες και Ι.Χ. προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα πιάνονταν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων και πληρώνουν φόρους. Μάλιστα, τα τεκμήρια που ισχύουν σήμερα κρίθηκαν ιδιαίτερα αυστηρά για τα χαμηλά εισοδήματα........

Σύμφωνα με την Ημερησία, το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης μέχρι και 37,5% στις κατοικίες και μέχρι 44% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Επίσης προτείνεται η μείωση 25% για τα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη. Το σχέδιο προβλέπει ακόμη τη μείωση της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης για τους φορολογούμενους σε 2.000 ευρώ από 3.000 ευρώ για το άγαμο και σε 3.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

1. Κατοικίες: Το τεκμήριο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα 80 πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από 81 μέχρι και εκατόν είκοσι 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 45 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από 121 μέχρι και διακόσια 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα 201 έως 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των 300 τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με 350 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά 30% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό 60%. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 10%. Τα ποσά μειώνονται κατά 50% δευτερεύουσες κατοικίες.

2. Αυτοκίνητα. Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ως εξής:
Για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 2.500 ευρώ.
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

3. Ιδιωτικά σχολεία
Τεκμήριο αποτελεί η δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια στοιχειώδους, μέσης και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

4. Οικιακοί βοηθοί
Το τεκμήριο που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

5. Σκάφη αναψυχής Το τεκμήριο ορίζεται ως εξής:
Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ για τα πάνω από 5 μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ, πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Τα ποσά μειώνονται κατά ποσοστό 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη. Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

6. Πισίνες
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνειά της, ανά κλίμακα, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

7. Αντικειμενική δαπάνη
Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 2.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 3.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Πηγή : forologikanea.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...