27 Νοε 2012

Συνέδριο για το «Σύμφωνο των Νήσων»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το «Σύμφωνο των Νησιών» στο οποίο συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής που αναφέρθηκε στην πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης. Το «Σύμφωνο των Νησιών» αφορά ένα ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης για την Ενέργεια και μια πρωτοβουλία των Νησιών για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη κατ’ αναλογία της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των Δημάρχων».......

Το «Σύμφωνο των Νησιών» περιλαμβάνει την πολιτική δέσμευση αλλά και την εκπόνηση «Σχεδίων Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης» που επιδιώκουν την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, δραστηριότητες ενάντια στην κλιματική αλλαγή, έργα και δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, έργα βιώσιμων μεταφορών καθώς και εντατικές δραστηριότητες πληροφόρησης –ενημέρωσης και προώθησης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης -συντονιστής του προγράμματος- παρουσίασαν τις κατευθύνσεις και τις δραστηριότητες της Περιφέρειας Κρήτης και του Ενεργειακού της Κέντρου στον τομέα της Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το «Σύμφωνο των Νησιών» πρόκειται να συνεχίσει τις δραστηριότητες του μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία βοηθούν στην ωρίμανση σχετικών δραστηριοτήτων και έργων. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου τονίστηκε η σπουδαιότητα της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και νέες οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις συνδέοντας άμεσα με ειδικές νησιώτικες πολιτικές ανάπτυξης ενώ υλοποιούνται με συνεργασία των τοπικών φορέων και με σεβασμό στο νησιώτικο περιβάλλον.

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Νησιών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Νησιών, ο Γραμματέας της CPRM, στελέχη της πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των Δημάρχων» καθώς και πολιτικοί εκπρόσωποι της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, ο Δήμαρχος Άνδρου, ο Δήμαρχος Αντιπάρου, οι Δήμαρχοι Στροβόλου και Αγίου Αθανασίου Κύπρου, καθώς και πολιτικοί εκπρόσωποι από: Εβρίδες (Μ.Βρετανία), Γκότλαντ (Σουηδία), Σάμσο (Δανία), Μαδείρα (Πορτογαλία), Κανάριων (Ισπανία), Σαντορίνης κ.α.
Πηγή: flashnews
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...