28 Νοε 2012

Με «επιταγές» κοινωνικής πολιτικής όλες οι παροχές του ΟΑΕΔ


Toυ Γιώργου Γάτου
Με «επιταγές κοινωνικής πολιτικής» που θα εκδίδει ο ΟΑΕΔ -κατά τα πρότυπα των voucher με τα οποία έχουν πρόσβαση οι άνεργοι σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης- θα δίνονται στο εξής όλες οι παροχές (επιδόματα, συμμετοχή σε προγράμματα στεγαστικής συνδρομής, κοινωνικού τουρισμού κ.α.) σε άνεργους, εργαζόμενους και συνταξιούχους μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας.......

Την καθιέρωση των «επιταγών κοινωνικής πολιτικής», οι οποίες θα ενσωματώνουν συγκεκριμένη οικονομική αξία, κατά περίπτωση, και θα παρέχουν στους δικαιούχους το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές, προγράμματα απασχόλησης και γενικά δράσεις κοινωνικής πολιτικής, προβλέπει σχέδιο νόμου για τον νέο ΟΑΕΔ, που παρέδωσε ο διοικητής του Οργανισμού Ηλ. Κικίλιας στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το σχέδιο, παράλληλα με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει και όλες τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής συνεργαζόμενος «με φορείς του δημόσιου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής». Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται στον ΟΑΕΔ κλάδος με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (ΕΛΕΚΠ) με διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Στον ΕΛΕΚΠ ενοποιούνται ο «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) και ο Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» με διατήρηση των σχετικών εισφορών και πρόβλεψη επιπλέον εσόδων από την καθιέρωση ειδικού λαχείου, των προσόδων από την εκμετάλλευση της περιουσίας των ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας, προστίμων κ.α.
Οι πόροι του Ενιαίου Λογαριασμού, όπως και οι παροχές-επιταγές των δικαιούχων, θα είναι ακατάσχετοι και θα απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. Από τον ίδιο Λογαριασμό θα καλύπτονται και οι λειτουργικές δαπάνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Με το σχέδιο νόμου «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ» (αφορά νέους γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους). Δεν προβλέπεται, ωστόσο, η οικονομική στήριξη μέσω του ΟΑΕΔ των αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που χάνουν την απασχόλησή τους, αν και έχει προβλεφθεί διά νόμου η παρακράτηση και απόδοση εισφοράς 10 ευρώ τον μήνα.
Την ενεργοποίηση του νόμου θα ζητήσουν σήμερα από τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης που γίνεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές παροχές μετά το νέο Μνημόνιο. Αλλες διατάξεις του σχεδίου προβλέπουν:

Την υποχρέωση των μη επιδοτουμένων ανέργων να συμμετέχουν σε προγράμματα, τη μη διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΔ των εγγεγραμμένων ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τον συμψηφισμό των επιδομάτων κατάρτισης με τα επιδόματα ανεργίας. Τον περιορισμό επιχειρήσεων και εργαζομένων που επωφελούνται ως «εποχιακοί» διάφορες παροχές.
Ως εποχιακή θεωρείται «η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά το ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες και κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους».

14 «ανοικτά» προγράμματα για 194.759 άτομα
«Ανοικτά» για 194.759 άνεργους και εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας παραμένουν 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ, που ήδη «τρέχουν» και αναμένεται να «εμπλουτιστούν» από την 1/1/2013 με νέα (όπως η πρακτική άσκηση 45.000 νέων στις επιχειρήσεις). Οπως ανακοίνωσε χθες ο Οργανισμός, η απορροφητικότητα των 71 προγραμμάτων, προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ που εφαρμόζονται από το 2010, φτάνει στο 85%.
Με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 1.373.000 ανέργους και εργαζομένους, μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ή συνεχίζουν να ωφελούνται 1.178.241 δικαιούχοι (49.691 επιπλέον σε σύγκριση με τον Αύγουστο). Με αυτό τον τρόπο η ανεργία υπολογίζεται ότι έχει συγκρατηθεί κατά 5%-7%. Στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας ανέργων και εργαζομένων έχουν ενταχθεί επιπλέον 1.200.000 άτομα και οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν φέτος 2 δισ. ευρώ. 
Πηγή : imerisia
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...