28 Νοε 2012

Στη δημοσιότητα τα φορολογικά στοιχεία επαγγελματιών - εταιρειών

Του Σπύρου Δημητρέλη
Σε κοινή θέα θα αναρτώνται όλα τα φορολογικά δεδομένα των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Αυτό προβλέπεται σε διάταξη του προσχεδίου του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που παραδόθηκε πρόσφατα στα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά......

Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να λειτουργήσει ως αντικίνητρο στη φοροδιαφυγή. Μάλιστα αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η οποία όμως δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ λόγω της απροθυμίας του πολιτικού συστήματος να την εφαρμόσει αλλά και νομικών προβλημάτων που υπήρχαν αναφορικά με το φορολογικό απόρρητο. Πρόθεση του ΥΠΟΙΚ είναι αυτή τη φορά να εφαρμοστεί καθώς και να εκλείψει οποιοδήποτε νομικό εμπόδιο για τη δημοσιοποίηση φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών από τα μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα στο τελευταίο άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο προϊστάμενος κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας συντάσσει κάθε χρόνο κατάλογο των φορολογούμενων με στοιχεία όπως το όνομα, το καθαρό εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και ο φόρος που αναλογεί στο σύνολο του εισοδήματος. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε «πρόσφορη θέση» στην εφορία και θα είναι προσβάσιμος σε οποιονδήποτε. 

Επίσης, θα τοποθετείται σε πρόσφορη θέση και στο κτίριο του δημαρχείου πόλης στην οποία λειτουργεί εφορία. Μάλιστα, ο κατάλογος αυτός θα μπορεί να παίρνει έντυπη μορφή και να εκδίδεται από το υπουργείο Οικονομικών ενώ θα επιτρέπεται και η δημοσίευσή του στα μέσα ενημέρωσης. Ο κατάλογος θα αναρτάται και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν οι πιστοποιημένοι χρήστες του taxisnet.

Να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων εισοδημάτων δεν αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους ή ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά μόνο όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπορική, αγροτική και ελευθέριο επάγγελμα) και ειδικότερα:

- Ατομικές επιχειρήσεις
- Αγροτικές επιχειρήσεις
- Ελεύθεροι επαγγελματίες
- Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και διαχειριστές λοιπών εταιρειών
- Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες
- Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και Ευρωπαϊκές εταιρείες.
- Ανώνυμες εταιρείες
- Συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών
- Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, και κοινοπραξίες
- Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το εισόδημα από τις παραπάνω πηγές ονομάζεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο εισόδημα από πηγές κατηγορίας Βʼ. Στην κατηγορία Αʼ ανήκουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Πηγή : capital
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoomΠηγή:www.capital.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...