30 Νοε 2012

Αυτό είναι το νεο ποινολόγιο της εφορίας - Τι προβλέπει για εικονικά τιμολόγια, εκπρόθεσμες δηλώσεις, δέσμευση καταθέσεων για φοροδιαφυγή

- Το πρόστιμο για ανακριβή ή εκπρόθεσμη δήλωση θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων
- Γλυτώνουν πρόσθετους φόρους όσοι απέκτησαν ή κληρονόμησαν ακίνητα εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών
- Μειώνεται από τις 235.000 στις 50.000 ευρώ το όριο της αξίας έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων
Πιο ήπιες ποινές για όσους υποπίπτουν σε φορολογικές παραβάσεις προβλέπει το προσχέδιο για το νεο ποινολόγιο της εφορίας.......

Το δημοσιεύει σήμερα το Capital.gr και μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής:
1. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων για υποβολή εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης. Mε το σημερινό ποινολόγιο ο πρόσθετος φόρος κυμαίνεται από 1% έως 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου. Mε το νέο ποινολόγιο ορίζεται ότι ο πρόσθετος φόρος ισούται με το εκάστοτε επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Στην τελευταία έκδοση των τρίμηνων εντόκων το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε με επιτόκιο 4,2%.

2. Γλυτώνουν πρόσθετους φόρους όσοι απέκτησαν ή κληρονόμησαν ακίνητα εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών. Κι αυτό γιατί, στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και στο Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας δεν θεωρείται η δήλωση ανακριβής όταν η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας αξίας των ακινήτων και αυτής που προσδιορίστηκε με βάση τα «συγκριτικά στοιχεία» μεταβίβασης ομοειδών ακινήτων δεν υπερβαίνει το 50%. Το ποσοστό που ισχύει σήμερα είναι 20%.

3. Τα ποσοστά του πρόσθετου φόρου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνουν το 50% για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και το 100% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης. Επέρχεται μείωση των σχετικών ποσοστών καθώς σήμερα ισχύουν ποσοστά 60% και 120% αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση επίλυσης της διαφοράς με δικαστικό συμβιβασμό ή διοικητική επίλυση ο πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο 1/3 (έκπτωση 66%) αντί για τα 3/5 (έκπτωση 40%) που προβλέπει το υφιστάμενο ποινολόγιο.

5. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων. Για τις περιπτώσεις ανακριβών και μη υποβληθεισών δηλώσεων το πρόστιμο ανέρχεται σε 10% επί του οφειλόμενου φόρου με ελάχιστο τα 150 ευρώ. Στο υφιστάμενο ποινολόγιο ορίζεται ότι το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται σε 117 ευρώ και φθάνει έως τα 1.170 ευρώ. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις το πρόστιμο ορίζεται σε 150 ευρώ. Με το νέο ποινολόγιο τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που προκύπτει πρόσθετος φόρος ή ποσό φόρου για καταβολή. Με το υφιστάμενο ποινολόγιο επιβάλλονταν όταν δεν προβλεπόταν η επιβολή πρόσθετου φόρου ή όταν δεν προέκυπτε φόρος για καταβολή.

6. Επέρχεται σημαντική μείωση των προστίμων για τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών, νοθευμένων φορολογικών και άλλων στοιχείων.

7. Μειώνονται τα πρόστιμα για τη λήψη εικονικών τιμολογίων. Το πρόστιμο μειώνεται από το 200% στο 20% του ΦΠΑ που γλίτωσε ο λήπτης. Επιπλέον όταν η εικονικότητα ανάγεται στο πρόσωπο του εκδότη του εικονικού τιμολογίου και ο λήπτης αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει το ποσό του ΦΠΑ στον εκδότη τότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

8.Όσοι έχουν υποθέσεις προστίμων με βάση το υφιστάμενο ποινολόγιο οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου για το νέο ποινολόγιο προκειμένου να επαναϋπολογισθούν τα πρόστιμα με βάση τις νέες ευνοϊκότερες διατάξεις. Η διαφορά που προκύπτει μετά τον επανϋπολογισμό των προστίμων και αφού αφαιρεθούν τυχόν ποσά που έχε καταβάλει ο φορολογούμενος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 60% είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 40%.

9. Γίνεται πιο ελαστική η νομοθεσία για τη δέσμευση καταθέσεων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ. Ενώ με το σημερινό ποινολόγιο επιβάλλεται δέσμευση του 50% των καταθέσεών του, με το νέο ποινολόγιο δεσμεύεται το 70% του κατά την προεκτίμηση των ελεγκτών μη αποδοθέντων φόρων. Αυτή η διάταξη ευνοεί σημαντικά μεγαλοφοροφυγάδες. Για παράδειγμα, αν ένας μεγαλοφοροφυγάς που εντοπίσθηκε να μην έχει πληρώσει φόρο 200.000 ευρώ διέθετε σε τραπεζικούς λογαριασμούς 1 εκατ., ευρώ αντιμετώπιζε δέσμευση των 500.000 ευρώ από τις φορολογικές αρχές. Με το νέο ποινολόγιο θα του δεσμευτεί το 70% της προεκτίμησης του φόρου που δεν αποδόθηκε, δηλαδή θα του δεσμευτούν 140.000 ευρώ.

10. Μειώνεται από τις 235.000 στις 50.000 ευρώ το όριο της αξίας έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων πάνω από το οποίο επιβάλλεται η ποινή του «λουκέτου» για ένα μήνα στην επιχείρηση του παραβάτη. Από τη συγκεκριμένη ποινή απαλλάσσεται με το νέο ποινολόγιο ο λήπτης τιμολογίου του οποίου η εικονικότητα ανάγεται στο πρόσωπο του εκδότη.


Πηγή : Capital.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...