29 Νοε 2012

Θες 460 ευρώ τον μήνα για να σε καταρτίσουν; Δες τα νέα προγράμματα

Τέσσερα προγράμματα που εξασφαλίζουν 55.000 θέσεις κατάρτισης νέων ηλικίας έως 29 ετών, έθεσε υπόψη των κοινωνικών εταίρων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Επί των προγραμμάτων θα αποφανθούν οι κοινωνικοί εταίροι την προσεχή Δευτέρα. Αναμένεται να λειτουργήσουν από τις αρχές του 2013 προσφέροντας δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους με αμοιβές της τάξεως των 400-460 ευρώ. Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα........

Τα τέσσερα προγράμματα:
1.Το μεγαλύτερο πρόγραμμα προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, δίνει επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε 45.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών και προβλέπει κατάρτιση έως και 100 ώρες και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως «πρακτικά ασκούμενων» για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα θα μπορεί να διαρκεί πέντε μήνες. Οι ασκούμενοι θα παίρνουν 400 ευρώ αν είναι απόφοιτοι λυκείου και 460 ευρώ αν είναι πτυχιούχοι. Όσοι επιλεγούν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση κινδύνου.
2.Σε 7000 ανέργους ηλικίας έως 35 ετών, θα δοθούν επιχορηγήσεις προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Η επιχορήγηση θα φτάνει στα 10.000 ευρώ ενώ επιπλέον ποσό της τάξεως των 4000 ευρώ θα καταβάλλεται για τη φάση της συμβουλευτικής.
3.Σε 950 άνεργες γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία θα δίδεται επιχορήγηση 20.000 ευρώ προκειμένου να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση ενώ θα επιδοτείται και η πρόσληψη ενός ανέργου.
4.Σε 3000 ανέργους νέους β’βάθμιας εκπαίδευσης, θα δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πηγή : .fpress.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...