28 Νοε 2012

Καλλιεργώ το καύσιμό μου! Πρόταση ερευνητών για ανεξάρτητους ενεργειακά αγρότες

Την καλλιέργεια ενός φυτού που μπορεί να τον καταστήσει ανεξάρτητο ενεργειακά προτείνουν στον Έλληνα αγρότη- αλλά και τον καταναλωτή που διαθέτει ιδιοκτησία ...(αγροτική γη) -Έλληνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές ομάδες των εργαστηρίων Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,......
εκπροσωπούμενο από τον καθηγητή Νικόλαο Δαναλάτο και το Εργαστήριο Αγροτικό Χώρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, εκπροσωπούμενο από τον καθηγητή Δημήτριο Γούσιο, εκπόνησαν πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης στερεών βιοκαυσίμων ως φθηνή και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση, με τίτλο «Καλλιεργώ το καύσιμό μου».

Στόχος του προγράμματος είναι- μεταξύ άλλων –η ενίσχυση των αγροτικών νοικοκυριών που μαστίζονται από τη γενικότερη οικονομική κρίση λόγω και της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ερευνητές στο πλαίσιο προώθησης της αγροενέργειας και δόμησης του αγροενεργειακού τομέα προτείνουν στους καλλιεργητές μια σειρά από εφικτές προτάσεις ξεκινώντας από την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας για παραγωγή πελλέτας- για οικιακή κατανάλωση τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Η συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ικανή να «απαντήσει» τόσο στην ενεργειακή αυτοδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών όσο και σε ζητήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά διότι είναι ξηρική καλλιέργεια, δεν απαιτεί τη χρήση καλλιεργούμενης έκτασης υψηλής παραγωγικής αξίας και δίνει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη τόσο στο ίδιο το αγροτεμάχιο όσο και στο οικοσύστημα, μέσω της ελάχιστης χρήσης εισροών (λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων).

Επιπλέον, για ένα μέσο ελληνικό αγροτικό σπίτι δεν απαιτείται καλλιέργεια πάνω από κατά μέσο όρο 5 στρεμμάτων. Έκταση ασήμαντη παρά το μικρό μέσο κλήρο της ελληνικής αγροτικής εκμετάλλευσης, αν ληφθεί υπόψη το κέρδος του νοικοκυριού από την μη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

Μέχρι τώρα οργανώθηκαν οι πρώτες ημερίδες από σειρά ενημερώσεων που προγραμματίζονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με τίτλο «Καλλιεργώ το καύσιμό μου». Τόσο οι παραγωγοί αλλά και επενδυτές που παρακολούθησαν τις ενημερώσεις εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας από αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Οι πρώτες εγκαταστάσεις της καλλιέργειας έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στη Θεσσαλία όσο και στη Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά.

Οι ερευνητικές ομάδες, μέσω συμβάσεων με τους καλλιεργητές, έχουν δεσμευτεί για την παροχή σπόρου αλλά και κυρίως τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές για τα επόμενα δύο καλλιεργητικά έτη, που αποτελούν στην ουσία την περίοδο εγκατάστασης της φυτείας χωρίς να αποκλείουν την επέκταση αυτών των δεσμεύσεων και για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους (η αγριαγκινάρα έχει διάρκεια παραγωγικής ζωής 10 έτη).

Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επεκτείνεται τόσο σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας (από τη σπορά έως και τη συγκομιδή) όσο και στην φάση της μεταποίησης του συλλεγμένου προϊόντος σε πελλέτα (στερεό καύσιμο). Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Γεωργίας έχει παγκόσμια πατέντα στο σύνολο της καλλιέργειας με σκοπό την παραγωγή πελλέτας για θέρμανση.

Όσον αφορά τον τομέα της μεταποίησης, οι ερευνητές στην περίοδο έως τη συγκομιδή του 2013 θα ολοκληρώσουν τα πειράματα για την αξιοποίηση φυτικής ύλης είτε από αγριαγκινάρα είτε από ορθολογική χρήση υπολειμμάτων καλλιεργειών (σιτηρών, βαμβακιού, καλαμποκιού, κα) της Θεσσαλίας για παραγωγή πελλέτας με τη βοήθεια πελλετομηχανής που έχει ήδη αγοραστεί αλλά και τη συνεργασία με βιοτεχνικές μονάδες που έχουν ήδη προχωρήσει σε πειράματα για την παραγωγή πελλετομηχανής οικιακής χρήσης.

Την όλη προσπάθεια συντονίζει το Κέντρο Υποστήριξης με υπεύθυνους τους γεωπόνους Δημήτρη Μπαρτσιάλη και Δήμητρα Γάκη που έχει οργανωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλιεργώ το καύσιμό μου», το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, με τη συμμετοχή γεωπόνων και ειδικών της τοπικής ανάπτυξης και από τα δύο εργαστήρια.

Συνεργασία για ανάπτυξη της αγροενέργειας Οι δύο ερευνητικές ομάδες που εκπόνησαν το πρόγραμμα «Καλλιεργώ το καύσιμό μου» έχουν μακρά και στενή συνεργασία, από το 2002, σε ζητήματα ανάπτυξης και ανάδειξης της αγροενέργειας τόσο σε επίπεδο Θεσσαλίας όσο και ευρύτερα Ελλάδας.

Εργάζονται δε συμπληρωματικά στο ζήτημα της ανάδειξης της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας διαφόρων μορφών (θερμότητα, ηλεκτρισμό, βιοκαύσιμο), η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και της οικονομίας σε επίπεδο περιφέρειας –χώρας.

Τα δύο αυτά ερευνητικά εργαστήρια αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχέσεων του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες και τη διοχέτευση των παραγόμενων γνώσεων στον πανεπιστημιακό χώρο στην κοινωνία και την αγορά της υπαίθρου, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, προχώρησαν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβαν δράσεις έρευνας, μελέτης, μεταφοράς τεχνογνωσίας στον πληθυσμό της ελληνικής υπαίθρου καθώς και δραστηριότητες εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν άμεσα τον αγροενεργειακό τομέα (δημιουργία ομάδων και νέων μορφών συνεργασίας στην κλίμακα της οικογένειας, της κοινότητας, του Δήμου και της Περιφέρειας).

Πηγή : kerdos.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...