29 Νοε 2012

Δωρεάν νομική βοήθεια για ...υπερχρεωμένους και απολυμένους νέουςΔωρεάν νομική υποστήριξη θα μπορούν να έχουν από τις αρχές του 2013, χιλιάδες συμπολίτες μας, κυρίως νέοι, σε υποθέσεις υπερδανεισμού και εργατικών διαφορών.
Η δωρεάν νομική βοήθεια, θα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στους ανήλικους και σε νέους από 18 έως 30 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους», ενόψει των νέων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών......

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανήλικους και νέους ενήλικους που δεν διαθέτουν τους πόρους για να αναλάβουν το οικονομικό κόστος μιας δικαστικής διαμάχης ή και εξωδικαστικά. Το ηλικιακό όριο δωρεάν νομικής στήριξης ήταν μέχρι σήμερα τα 24 έτη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας, η δωρεάν νομική βοήθεια θα παρέχεται αφενός σε νέους 18-30 ετών-και ίσως επεκτείνεται έως τα 35 έτη- για υποθέσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Αφετέρου, δε θα παρέχεται σε ανήλικους και νέους μέχρι 30 ετών για κάθε είδους εργατικές διαφορές.

Η δωρεάν νομική βοήθεια χορηγείται έως την ηλικία των 35 ετών για γυναίκες που εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης λευκής σαρκός, κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.
Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέους δικηγόρους να αναλάβουν υποθέσεις, αφού οι νομικοί που θα απασχοληθούν θα είναι επίσης έως 35 ετών.

Από το ηλικιακό κριτήριο των νομικών εκπροσώπων εξαιρούνται οι υποθέσεις που απαιτούν ειδικό χειρισμό και εκείνες οι υποθέσεις που απαιτούν την παράσταση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω.
Μέσω της ιστοσελίδας της, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλεί Δικηγόρους Συλλόγους και Ενώσεις Νέων Δικηγόρων της χώρας να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2012.

Πηγή : fpress.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...