19 Νοε 2012

Έως και σε 12 δόσεις η παρακράτηση των αναδρομικών των ειδικών μισθολογίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Σε… δόσεις που ανάλογα το ύψος τους μπορεί να φθάσουν και τις 12 θα επιστραφούν στο Δημόσιο εντός τους 2013 τα ποσά που προκύπτουν από την αναδρομική (1-8- 2012 ) μείωση αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια .....
Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τον μισθό του προσεχούς Ιανουαρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα , οι παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία ή σύνταξη, θα γίνει ως εξής:

- για ποσά μέχρι εκατό ευρώ (€100) εφάπαξ,

- για ποσά μέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (€ 250) σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ (€ 500) σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (€ 750) σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€ 1.000) σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000) σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

- για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000) σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,


Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31−12−2013.

Στην περίπτωση που υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη σύνταξη του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οικογένειας του. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε.

Στην περίπτωση που, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ.
Κ.. Τσαχάκης

Πηγή : imerisia.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...