19 Νοε 2012

Άγονος ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση των Κυκλάδων

Απέτυχε η διαγωνιστική διαδικασία για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων. Τι ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Άγονη ήταν τελικά η διαγωνιστική διαδικασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:.....

"Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού συμμετέχοντος, της σύμπραξης των εταιρειών "Siemens AE, Prysmian Powerlink Srl, Nexans Norway AS".

Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις, που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο. Για τον λόγο αυτόν, η πρόσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος".

Πηγή : news247.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...