19 Νοε 2012

Αναγνωρίζονται τα πτυχία κολεγίων εκτός ΕΕ

Ποια πτυχία κολεγίων αναγνωρίζονται με το Μνημόνιο 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο Παιδείας.
Αλλαγές και στην λειτουργία των κολεγίων επιφέρουν, οι νομοθετικές πράξεις του μνημονίου 3. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εκδίδονται από κολέγια στην Ελλάδα που συνεργάζονται με πανεπιστήμια και χωρών εκτός της Ε.Ε υπό την προϋπόθεση τα Ιδρύματα αυτά να είναι ......
πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς που θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 7 αναφέρει ότι : "τα Κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών".

Πλέον διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των κολεγίων, συμπεριλαμβάνονται και οι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Το μόνο που θα γίνει από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, είναι να οριστούν οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης και αίρεται η προϋπόθεση που υπήρχε έως σήμερα, με την οποία για να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών, θα πρέπει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο να είναι αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ΑΕΙ. Παράλληλα θα πρέπει το υπουργείο παιδείας αντιμετωπίσει το ζήτημα με τις δύο κατηγορίες πτυχίων. Καθώς τα κολέγια δίνουν σε 3 χρόνια πτυχία και τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια σε 4.

Στο νέο μνημόνιο έχει ήδη συμπληρωθεί ο νόμος περί κολεγίων που θεσπίστηκε πριν δύο χρόνια στη χώρα μας και ορίζεται ότι οι απόφοιτοι των κολεγίων στην Ελλάδα θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων ανωτάτης σχολής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, θα μπορούν να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και θα έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων.

Επίσης ο Νόμος προβλέπει ότι τα κολέγια όπως και όλα τα άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει να λάβουν νέες άδειες λειτουργίας έως την 31-08-2013.
Πηγή : news247
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...