19 Νοε 2012

Οι 10… εντολές για το επίδομα θέρμανσης


Έριδες μεταξύ ενοίκων σε πολλές πολυκατοικίες της χώρας για το εάν θα πρέπει να γίνει προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στη δαπάνη θέρμανσης αναμένεται να προκαλέσει η διαδικασία για την κατοχύρωση του δικαιώματος είσπραξης επιδόματος θέρμανσης στην οποία κατέληξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών......

Σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται να μη βρεθεί διέξοδος από τις διαφωνίες και πολλοί ένοικοι, αν και είναι δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος, να μην μπορέσουν τελικά να το λάβουν, αφού δεν θα υπάρχει συμφωνία με τους υπολοίπους για την προμήθεια του πετρελαίου ή ακόμη και για τα χιλιοστά συμμετοχής στη δαπάνη θέρμανσης. Πιο απλά θα είναι τα πράγματα για όσους διαμένουν σε μονοκατοικίες, αφού γι’ αυτούς θα αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τα βήματα

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα τα βασικότερα σημεία της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει κάθε πολίτης για να κατοχυρώσει το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει ήδη δημοσιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών:

1. Η διαδικασία για το «επίδομα κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης» διεκπεραιώνεται πλήρως μέσω Διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr.

2. Οι διαδικτυακές ηλεκτρονικές εφαρμογές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών στην είσπραξη του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης είναι οι ακόλουθες:

α. Η εφαρμογή υποβολής ή τροποποίησης αίτησης για την πιστοποίηση των δικαιούχων και την ένταξή τους στο σχετικό Μητρώο.

β. Η εφαρμογή Διαχειριστών – Εκπροσώπων, για τη συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στους ενοίκους κάθε πολυκατοικίας ή «ολιγοκατοικίας» και στα χιλιοστά με τα οποία κάθε διαμέρισμα συμμετέχει στις δαπάνες θέρμανσης.

3. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την πιστοποίηση των δικαιούχων του επιδόματος αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να εισπράξει το επίδομα. Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης πιστοποίησης που πρέπει να υποβάλει. Αμέσως μόλις συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση, η ΓΓΠΣ διασταυρώνει τα υποβληθέντα στοιχεία με τα δεδομένα που ήδη έχει στη διάθεσή της για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου, προκειμένου να εξακριβώσει αν ο αιτών εντάσσεται στους δικαιούχους, βάσει των εισοδηματικών ορίων και των ορίων αξίας ακίνητης περιουσίας που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η εφαρμογή για την πιστοποίηση των δικαιούχων ανοίγει επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης».
Στη συνέχεια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή, πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ του και τον αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Επιπλέον, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της ΓΓΠΣ (HELP DESK/CALL CENTER), στον αριθμό 210-4803131. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη θα γίνεται επίσης με καταχώριση του ΑΦΜ και του αριθμού ειδοποίησης κάποιας εκ των τελευταίων 5 εκκαθαρίσεων φόρου εισοδήματος. Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρεται για τους διαχειριστές – εκπροσώπους πολυκατοικιών.

4. Όσοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του TAXISnet, αλλά τους έχουν ξεχάσει, μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό ειδοποίησης που αναγράφεται σε κάποιο εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος.

5. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης στην εφαρμογή που αφορά στην πιστοποίηση των δικαιούχων και στην ένταξή τους στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, απαιτείται να αναγραφούν τα ακόλουθα στοιχεία:

* Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος.

* Το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.

* Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο αιτών επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.

* Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

* Αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, ο αιτών πρέπει να γνωρίζει και να αναγράψει και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

* Ο όροφος.

* Τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων.

* Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

* Το εάν ο αιτών έχει ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

* Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

6. Η εφαρμογή Διαχειριστών – Εκπροσώπων απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινή προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Με την εφαρμογή αυτή, κάθε διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει στοιχεία για τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ή ολιγοκατοικίας, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή καθενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Επίσης, ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής ενοίκων (μετακομίσεις κ.λπ.).

7. Ο διαχειριστής οφείλει να εισαγάγει στην εφαρμογή τον εννιαψήφιο αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πολυκατοικίας. Κατόπιν, για να συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να ζητήσει από τους ενοίκους της πολυκατοικίας τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε διαμέρισμα:
α. Αριθμό διαμερίσματος (προαιρετικά)
β. Ονοματεπώνυμο.
γ. Όροφο.
δ. Χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ) στην πολυκατοικία, ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει τον αριθμό του δικού του μετρητή ή εναλλακτικά έναν αριθμό μετρητή για τον οποίο θα έχει συμφωνήσει προηγουμένως με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

9. Σε περίπτωση διπλοκατοικίας, όπου κάθε κατοικία έχει δικό της καυστήρα και προμηθεύεται χωριστά πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει κάθε ένοικος να υποβάλει χωριστή αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας. Αν όμως όλοι οι ένοικοι προμηθεύονται από κοινού πετρέλαιο σε κοινή δεξαμενή, τότε θα πρέπει ένας από αυτούς να υποβάλει αίτηση ως εκπρόσωπος πολυκατοικίας και να εισαγάγει τα στοιχεία και των δύο διαμερισμάτων.

10. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ή διπλοκατοικίας με κοινό καυστήρα, όπου το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης το μοιράζονται οι ένοικοι ανάλογα με την κατανάλωση του καθενός, χωρίς να υπάρχουν χιλιοστά θέρμανσης, οι ένοικοι θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο και ο διαχειριστής ή ένας εξ αυτών, ως εκπρόσωπος, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τις πολυκατοικίες-ολιγοκατοικίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ένοικοι μπορούν να μοιράσουν ισότιμα τα χιλιοστά ή με βάση τις πληρωμές των προηγούμενων ετών να προσδιορίσουν μια αναλογία και με βάση αυτήν να προσδιορίσουν και τα χιλιοστά.
Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...