14 Δεκ 2015

Το νέο πακέτο βλάπτει την… υγεία και τους δανειολήπτες

Περικοπές στις δαπάνες για περίθαλψη, φάρμακα | Λείπει ο ΑΔΜΗΕ από το νομοσχέδιο.....
Αγοραπωλησίες κόκκινων δανείων σε δύο στάδια, μικρές αυξήσεις στο Δημόσιο σε τέσσερις ετήσιες δόσεις, «κόφτη» στις δαπάνες σε φάρμακα και περίθαλψη μέχρι και το 2018 περιέχει στα βασικά του κεφάλαια το πολυνομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου και αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη.

Το νομοσχέδιο συστήνει όλο τον κύκλο των συμμετεχόντων μιας «αγοράς» δανείων όπου θα συμμετέχουν οι τράπεζες, οι εταιρίες διαχείρισης στις οποίες θα μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες για διαχείριση (διαπραγματεύσεις, είσπραξη, συμβιβασμοί, έννομα μέσα) και οι εταιρίες που θα μπορούν να εξαγοράζουν κόκκινα δάνεια με μεγάλη έκπτωση στην αρχική αξία τους. Στην αγορά θα συμμετέχουν αρχικά τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και με διάταξη που θα ολοκληρωθεί ως τις 15/2 η αγορά θα ανοίξει για τα δάνεια των ΜΜΕ, τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά.

Δημόσιοι υπάλληλοι
Οι διατάξεις για το νέο μισθολόγιο ουσιαστικά «ξεπαγώνουν» τη μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων που αν και προβλέπονταν στον προηγούμενο νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4042/2011) είχαν σταματήσει αφού δεν είχε καθοριστεί ο νέος τρόπος προαγωγών.

Ο νέος νόμος προβλέπει την αποσύνδεση του μισθού από το βαθμό, ενώ οριοθετεί μισθολογική εξέλιξη κάθε τρία χρόνια για υπαλλήλους με χαμηλά τυπικά προσόντα και κάθε δύο χρόνια για τους υπαλλήλους με τεχνολογική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εισάγει επίσης κριτήρια αξιολόγησης με βάση προσωπικούς στόχους που θα έχουν ως επιβράβευση επιπλέον αυξήσεις από 1% έως και 5%. Δημοσιονομικά θα έχει ένα επιπλέον ετήσιο κόστος. 

Το νέο μισθολόγιο θα έχει ένα ετήσιο επιπλέον κόστος 147 δισ. ευρώ για τα έτη μέχρι και το 2019, το οποίο θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ από το 2018 και θα καλυφθεί με κονδύλια τα οποία έχουν προβλεφθεί από το ΜΠΔΣ 2015 -2018.

Δαπάνες Υγείας
Ο «κόφτης» σε δαπάνες για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και για πρώτη φορά ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μέχρι και το 2018 περιέχεται σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου. 

Τα όρια των δαπανών πάνω από τα οποία θα εφαρμόζεται η εκ των υστέρων επιστροφή (claw back) θα είναι για το 2016 τα 570 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 520 εκατ. θα αφορούν στα δημόσια νοσοκομεία και 65 εκατ. ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Για το 2017 το όριο μειώνεται στα 550 εκατ. ευρώ από τα οποία 492.100.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Για το 2018 το ποσό μειώνεται περισσότερο, στα 530 εκατ. ευρώ, από τα οποία 474.200.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρίες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.

Αυτοκινητόδρομοι
Αλλαγές στις συμβάσεις του άξονα Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και του Αξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μέσω των οποίων αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου κατά 105 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου για τα 13 προαπαιτούμενα.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση για το άξονα Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα το νομοσχέδιο τονίζει ότι κρίθηκαν απαραίτητες αφού μετά τις αναθεωρημένες προβλέψεις του κυκλοφοριακού μοντέλου οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τα έσοδα του έργου είναι 53% χαμηλότερες από τη βασική πρόβλεψη.
Οι αλλαγές της σύμβασης αφορούσαν την πρόσθετη κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού ύψους 330 εκατ. ευρώ που ζήτησε η ΕΤΕπ για την εξασφάλιση αποπληρωμής τόκου και κεφαλαίων των δανείων που χορηγεί για το έργο.
Με την τροποποίηση στη σύμβαση παραχώρησης του Ε65 τα έσοδα του Δημοσίου αυξάνονται κατά 105 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τον επαναπροσδιορισμό του χρηματοοικονομικού μοντέλου του έργου από τον οποίο προέκυψαν τα επιπλέον έσοδα για το Δημόσιο.
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του «Ελεύθερου Τύπου»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...